Výzkum společenské odpovědnosti a kvality vysokých škol v České republice

 

Vážení kolegové, milí studenti,

tímto bychom Vás chtěli požádat o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se Vašeho názoru na společenskou odpovědnost ekonomicky zaměřených vysokých škol a ekonomických fakult univerzit. Pokud jste se s tímto termínem dosud nesetkali, bude Vám vysvětlen v průběhu dotazování. Tento dotazník je součástí komplexního šetření, kde jsou sledovány názory dvou zainteresovaných stran – zaměstnanců a studentů, a současně je zjišťován stávající stav na těchto vysokých školách. Vaše názory budou reflektovány v připravované metodice zavádění konceptu společenské odpovědnosti v terciárním stupni vzdělávání.

Průzkum provádí kolegové z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Předem děkujeme za Vaše zapojení a vyplnění za FaME UTB ve Zlíně.

Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 5-10 minut.

Prosíme o vyplnění do 31. 1. 2018.

Zaměstnanci:

http://umbrela.mendelu.cz/fill/1639

Studenti:

http://umbrela.mendelu.cz/fill/1640