O fakultě

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která svým studentům poskytuje moderní prostředí a dynamickou atmosféru. Vznikla v roce 1995 vyčleněním Institutu managementu a ekonomiky Fakulty technologické VUT v Brně. V současné době patří se svými 3 200 studenty k největším fakultám Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a také širokou nabídku praxí a projektů ve spolupracujících společnostech, čímž významně zvyšuje uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce.

fame_foto1.jpg