Kontakty

Ředitel ústavu

Tajemník ústavu

 • Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.
  E-mail: otrusinova@utb.cz
  Telefon: +420 733 690 614, +420 576 032 407
  Místnost: 415 / U2
  Výuka: Finanční účetnictví I, Hospodaření nepodnikatelských organizací, Ekon. a účetnictví neziskového sektoru, Základy financí a ekonomiky podniku, Finanční kontrola a audit ve VS, Účetní výkaznictví
  Více informací ....

Sekretariát

Profesoři

Externí profesoři

Docenti

Externí docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Doktorandi

Projektový manažer

Externí spolupracovníci v pedagogické činnosti