O nás

Vítejte na stránkách Centra aplikovaného ekonomického výzkumu (CAEV).

CAEV je jedním z článků rozvoje a naplňování strategie vědy a výzkumu FaME a přispívá k prosazování spolupráce s praxí.

Posláním CAEV je: 

  • zlepšovat pozici FaME v oblasti vědecko-výzkumné práce a její aplikace do praxe, 
  • posilovat prestiž, internacionalizaci a výzkumně-projektovou spolupráci FaME s jinými univerzitami,výzkumnými organizacemi, podniky a zainteresovanými stranami ve veřejném sektoru, v jejich vzájemný prospěch,
  • spolupracovat s praxí ve vybraných oblastech základního a aplikovaného výzkumu.

Základní cíle CAEV:

  • podporovat proces přípravy a realizace domácích a mezinárodních vědeckých projektů na FaME a napomáhat růstu kvality těchto projektů,
  • koordinovat publikační činnost akademických pracovníků FaME s cílem zvýšit počet a kvalitu publikačních výstupů,
  • rozvíjet efektivní partnerství s firmami a veřejným sektorem prostřednictvím různých forem spolupráce (nabídka nových vzdělávacích kurzů, spolupráce s projektem Nadaní studenti, příprava pilotního projektu Firemní stipendium, atd.)

Naší vizí je stát se důležitým faktorem konkurenceschopnosti i spolupráce a příležitostí pro FaME jak uspět v nových podmínkách hodnocení (a financování) univerzit.

Při realizaci svého poslání a základních cílů úzce spolupracujeme s akademickými pracovníky z jednotlivých ústavů FaME, s akademickými pracovníky z ostatních fakult UTB ve Zlíně, se studenty a doktorandy, stejně tak jako s partnery z různých univerzit, podniků a organizací ve Zlínském kraji, jinde v České republice či ve světě (např. Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Finsko, Spojené království, USA apod.). 

Budeme rádi spolupracovat i s Vámi - viz naše kontakty.