Studijní oddělení

Úřední hodiny po dobu prázdnin od 3.7. – 31.8. jsou každou středu od 9 – 11h. V době celofakultní dovolené je studijní oddělení uzavřeno.

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Hana Michlová

vedoucí studijního oddělení
Studijní referentka pro závěrečné ročníky navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě studia, studijní referentka celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů, studijní referentka pro studenty se specifickými potřebami.
E-mail: michlova@fame.utb.cz
Telefon: +420 606 777 222, +420 57 603 2312
Místnost: U2/206

 Hana Michlová

Úterý 8 – 10 h, 13 – 15 h
Středa 9 – 11 h

Ing. Andrea Bartošíková

Referentka pro přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, studijní referentka pro zahraniční studenty v navazujících magisterských studijních programech. Dále vyřizuje studentské průkazy, stipendia.
E-mail: bartosikova@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2352
Místnost: U2/211B

Ing. Andrea Bartošíková

Úterý 7.30 – 10.00 h, 12.30 – 14:00 h
Středa 7.30 – 10.00 h
Pátek 12.30 – 14:00 h*

    * pouze pro studenty kombinované formy studia ve dnech jejich konzultací 

Ing. Kateřina Drimlová

Referentka pro 1.-3. roč. prezenčních BSP a 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů prezenční formy.
E-mail: drimlova@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 03 2314
Místnost: U2/207

Ing. Kateřina Drimlová

Pondělí 13 – 15 h
Úterý 9 – 11 h, 13 – 15 h
Středa 9 – 11 h, 13 – 15 h
Čtvrtek 9 – 11 h, 13 – 15 h

Mgr. Ludmila Veselá

Referentka pro kombinovanou formu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
E-mail: vesela@fame.utb.cz
Telefon: +420 57 603 2321
Místnost: U2/211A

Mgr. Ludmila Veselá

Úterý 8 - 11 h, 12 - 15 h
Středa 12 – 15 h
Čtvrtek 8 – 11 h
Pátek 10 - 15.30 h


Studijní oddělení je uzavřeno:
1. po dobu celofakultních akcí dle časového plánu výuky na příslušný akademický rok
2. v době celofakultní dovolené.

Dotazy zasílejte na adresu studium@fame_utb_cz