O nás

Ústav financí a účetnictví (UFU) vznikl na FaME jako samostatné pracoviště 1. 1. 2001.

Do roku 2001 byla výuka předmětů financí a účetnictví zajišťována učiteli z ústavů podnikové ekonomiky a managementu. V listopadu 2003 byl akreditován obor Finance v navazujícím magisterském studijním programu Hospodářská politika a správa. V roce 2007 byl akreditován obor Finance v doktorském studijním programu a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V roce 2011 byla tato akreditace doktorského oboru prodloužena o dalších 8 let. Od akademického roku 2009/2010 je studentům nabízen nový  obor Účetnictví a daně v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa. V roce 2012 byla i tato akreditace bakalářského oboru prodloužena o 8 let. Na konci roku 2013 byla prodloužena platnost akreditace magisterského oboru Finance o dalších 8 let a současně byla i udělena akreditace pro tento obor v anglickém jazyce.

Ústav na FaME v rámci  3-letého bakalářského studijního programu Ekonomika a managementv oboru Management a ekonomika se specializací Management a ekonomika podniku garantuje a zabezpečuje výuku těchto věcně skloubených disciplin: Finanční účetnictví I, Finanční trhy, Podnikové finance, Bankovnictví a pojišťovnictví I, Daně a povinně volitelné předměty Základy účetnictví, Daně individuálnícho podnikatele, Accounting in English a Účetní a daňové SW. Pro bakalářský studijní program Ekonomika a management v oboru Management a ekonomika se specializací Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji zabezpečuje předměty: Finanční účetnictví I, Finanční trhy, Bankovnictví a pojišťovnictví I, Daně, Základy financí a ekonomiky podniku a povinně volitelné předměty Základy účetnictví, Veřejné finance a Ekonomika veřejné správy. V rámci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa v oboru Účetnictví a daně zabezpečuje předměty: Základy účetnictví, Finanční účetnictví I, Finanční účetnictví II, Daně I, Daně II, Finanční trhy, Bankovnictví a pojišťovnictví I, Mzdové účetnictví, Účetní a daňové SW, Podnikové finance, Základy mezinárodního účetnictví, Veřejná ekonomika, Účetnictví neziskových organizací, Daně a účetnictví v praxi a povinně volitelné předměty Accounting In English a Daně individuálního podnikatele. Pro bakalářský studijní program Systémové inženýrství v oboru Řízení výroby a kvality zabezpečuje předmět Základy účetnictví. UFU se rovněž podílí na zabezpečení předmětů se zaměřením na účetnictví, finance a bankovnictví pro Fakultu technologickou, Fakultu aplikované informatiky a Fakultu humunitních studií ve Zlíně.

UFU na FaME V rámci 2-letého magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa v oboru Finance garantuje a zabezpečuje výuku těchto stěžejních disciplin: Daně a daňová soustava, Peněžní a kapitálové trhy, Veřejné finance, Finance podniku, Mezinárodní účetní standardy, Bankovnictví a pojišťovnictví II, Mezinárodní finance, Oceňování podniku, Audit a Diplomový projekt a povinně volitelné předměty Firms and Competitiveness (tento předmět nabízí FaME jako jediná česká vysoká škola ve spolupráci s Harvard Business School), Advanced Decision Making, Řízení organizací I a II, Technická a fundamentální analýza a Hospodaření nepodnikatelských organizací. Vybrané discipliny zajišťuje UFUD také ve studijních oborech Management a marketing, Management ve zdravotnictví, Veřejná správa a regionální rozvoj (včetně specializace Finanční kontrola) a Podniková ekonomika (včetně specializace Ekonomika cestovního ruchu).

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje na otázky zdrojů financování podniků, finanční analýzy a finanční plánování podniku, řízení a měření výkonnosti podniků a klastrů, řízení kurzových rizik, bankovnictví a pojišťovnictví, aplikaci mezinárodních standardů účetního výkaznictví a další. V současné době řeší náš ústav projekt Technologické agentury ČR "Klastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst" (2012-2013) nebo projekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR "Vyhodnocení internacionalizačních aktivit klastrových organizací v ČR a jejich ekonomických efektů, návrh opatření na podporu nadnárodní spolupráce klastrů v rámci projetku ClusterCoop" (2012). Podrobnější informace o řešených projektech jsou k dispozici v sekci "Tvůrčí činnosti" ústavu.

Od roku 2003 pořádá ústav pravidelně každé dva roky mezinárodní konferenci "Finance a výkonost firem ve vědě, výuce a praxi", a to zpravidla v dubnu daného roku. Doposud se všechny pořádané konference setkaly s příznivým ohlasem odborné veřejnosti. Důkazem je i to, že sborníky z konferencí v letech 2011 a 2013 byly zařazeny do seznamu Conference Proceeding Citation Index společnosti Thomson Reuters. Další informace lze nalézt na www.ufu.utb.cz/konference/.