O nás

Profil absolventa

Ústav managementu a marketingu patří k největším ústavům Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s počtem 15 interních pracovníků, 9 externích pracovníků a 27 doktorandů. Vznikl v roce 1992 a spolu s Ústavem podnikové ekonomiky tvořil nejprve Institut managementu a ekonomiky v rámci Fakulty technologické a v roce 1995 stál u zrodu samostatné Fakulty managementu a ekonomiky.

Ústav managementu a marketingu zabezpečuje a garantuje výuku marketingových, manažerských, psychologických a dalších souvisejících disciplín v následujících studijních programech a oborech na Fakultě managementu a ekonomiky:
• Bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor Management a ekonomika
• Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
• Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Účetnictví a daně
• Bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika, obor Řízení výroby a kvality
• Magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Management a marketing
• Magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Management a marketing – specializace Design management
• Magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Management ve zdravotnictví
• Magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika
• Magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Průmyslové inženýrství
• Magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
• Magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance
• Doktorský studijní program Ekonomika a management
• Doktorský studijní program Hospodářská politika a správa


Kromě toho zajišťuje rovněž i vybrané disciplíny na Fakultě technologické, Fakultě multimediálních komunikací a Fakultě humanitních studií.

Od akademického roku 2008/2009 garantuje Ústav managementu a marketingu magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Management and marketing v anglickém jazyce.

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se Ústav managementu a marketingu zaměřuje zejména na oblast konkurenční schopnosti podniků, nových marketingových trendů, nových přístupů k osobnímu rozvoji manažerů, řízení zdravotnických organizací, marketingové komunikace, marketingu ve zdravotnictví, CSR, manažerské etiky, managementu kooperačního podnikání a marketingu potravinářství.