O nás

Ústav statistiky a kvantitativních metod (USKM) byl založen v roce 1998 s cílem rozvinout a výrazně zkvalitnit výuku kvantitativních metod, statistiky a počítačového zpracování dat.

V současné době zabezpečuje ústav výuku v oblasti statistiky, kvantitativních metod, informační podpory pro manažerské rozhodování a v oblasti projektového řízení. 

Tvůrčí činnost pracovníků ústavu je orientována na oblast statistické analýzy dat, data mining, competitive intelligence a eLearningovou problematiku. Tvůrčí aktivity jsou podloženy aktivní publikační činností, projektovou činností, dále projekty Fondu rozvoje vysokých škol, Evropských strukturálních fondů (projekt RIUS - Rozběh interuniverzitního studia v síti vybraných univerzit v ČR, CZ.04.1.03./3.2.15.1/0067) a EU (projekt EVENE - Erasmus Virtual Economics & Management Studies Exchange). Více viz Tvůrčí činnosti

USKM je akreditovaným střediskem pro ECDL, provádí certifikaci v oblasti počítačové gramotnosti na úrovni základní (koncept ECDL Core), pokročilé (koncept ECDL Advanced) a je také prvním centrem, které tuto akreditaci v ČR dostalo. Dále spolupracuje s Českou statistickou společností a Continental Barum, spol. s.r.o.

Pracovníci USKM se od roku 1999 podíleli na garanci a organizaci konference s názvem Internet a konkurenceschopnost podniku (1999 - 2005), Internet a bezpečnost organizací (2006 - 2007) a Internet, konkurenceschopnost a bezpečnost organizací (2008). V současné době se konference prezentuje pod názvem Internet, konkurenceschopnost a bezpečnost organizací ve znalostní společnosti a USKM na ní participuje s Fakultou aplikované informatiky. Konference se konají ve Zlíně každoročně v rámci celostátní akce Březen - měsíc internetu.

Ústav spolupracuje s řadou dalších institucí, Českým statistickým úřadem, krajskou reprezentací Zlín a s Českou statistickou společností.