Výuka

Pokyny pro organizaci povinných sportovních aktivit 2017/2018 -  letní semestr
 

1/ Studenti se přihlásí do sportovní aktivity ( dále jen SA ), kterou si vyberou na základě svého zájmu, rozvrhových dispozic a zdravotního stavu.

2/ Studenti se zapisují v době, kdy si tvoří svůj rozvrh.
Zapsání na SA musí být tedy konečné a neměnné. Studenti se mohou zapsat pouze do jedné SA a tu navštěvovat.
Předzápis do SA pro letní semestr 2017/2018 bude probíhat od 26.1.2018 - do 28.1.2018 (od7:00 hod do 24:00 hod)

V závěrečných dnech předzápisu si studenti zkontrolují platnost dané rozvrhové aktivity a v případě zrušení se přehlásí na jinou.
 

3/ Alespoň v jednom ze čtyř semestrů musí studenti splnit plavání:
- aktivní docházkou po zapsání do STAGu,
- nebo splněním předepsaného limitu na 100m – platí pro studenty, kteří chtějí navštěvovat jinou sportovní aktivitu a tuto mají zapsanou ve STAGu. Pro LS 2017/18 je možno limit odplavat v prvních dvou týdnech začátku semestru v době výuky vždy na začátku hodiny (8,15  9,15  10,15  11,15).
Limit muži 2:20 min. Limit ženy 2:30 min.,
- studenti osvobození z plavání musí doložit na začátku semestru potvrzení od odborného lékaře na tiskopise ÚTV - OSVOBOZENÍ Z PLAVÁNÍ  spolu s indexem osobně Mgr. Marceli Kubalčíkové na bazén v hodinách výuky plavání. Ve STAGu se přihlásí do sportovní aktivity, kterou budou skutečně navštěvovat. Osvobození lze uznat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Pokud lékař plavání pouze nedoporučuje, student musí odplavat 100m bez limitu a přihlásí se  na  jinou SA. 
Omluvenky nutno doložit do měsíce od začátku semestru spolu s indexem studenta.
Omluvenky na jiných tiskopisech nebudou akceptovány. Tiskopis OSVOBOZENÍ Z PLAVÁNÍ  zde .

4/ Studenti, kteří si chtějí nahradit SA mohou toto učinit až po domluvě s vyučujícím, ale pouze v zapsané SA.
SA si mohou nahradit i ve sportech nabízených VŠSK , kde je přítomen vyučující – podmínka vyřízený průkaz VŠSK.
Náhrada SA bude studentům zapsána pouze do kartičky náhrad, kterou si vyzvednou na UTV – na U5 v konzultačních hodinách.

5/ Studenti jsou povinni pro získání zápočtu absolvovat 10 aktivních účastí ve vybrané SA a zúčastnit se Rektorského dne sportu 26.4.2018. Výuka bude probíhat od 5.2.2018 -  do 25.4.2018. Student si musí nahradit všechny státní svátky a volna v případě, že mu zasahují do výuky SA.


6/ Studenti  osvobozeni ze SA musí doložit potvrzení od odborného lékaře na tiskopise ÚTV a doručit jej osobně na ÚTV (budova U5 Zlín) na začátku každého semestru.
Pro získání zápočtu musí mít nahrazenou výuku v rozsahu 15 hodin zapsaných v kartičce náhrad SA, kterou si vyzvednou na UTV – na U5. Studenti si sami zabezpečují možnosti náhrad, tak aby měli nahrazeno k zápočtu požadované množství hodin - rozhodčí, organizátoři sportovních akcí -  osobní domluva na ÚTV.

7/ Studenti, kteří nejsou ve STAGU do dané SA zapsáni nebudou na SA z kapacitních důvodů vpuštěni.

8/ Studenti „sportuchtiví“, kteří si budou chtít zasportovat v rámci výuky nebo VŠSK si musejí vyřídit průkaz VŠSK ( ÚTV budova U5 Jižní svahy ).
Bez tohoto průkazu a zaplacených příspěvků na kalendářní rok studentům nebude umožněna účast na daných SA.
9/ Pokud nebude ve stagu na danou sportovní aktivitu přihlášeno minimální počet studentů, to je 15, bude SA zrušena a studenti jsou povinni se přihlásit do jiné SA. Výjimkou jsou indoor cycling, squash, florbal, tenis a stolní tenis. Poslední den zápisu si zkontrolujte počty studentů na jednotlivých aktivitách, v případě zrušení Vámi vybrané SA se zapište na jinou.

10/Studenti jsou povinni si zápočet zapsat do indexu od vyučujícího nebo na ÚTV do 14 dnů po ukončení semestru.

11/ Studenti se musí řídit pokyny zásad bezpečnosti.

Ve Zlíně 19.12.2017 Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D., ředitel ÚTV
 
  

Povinně volitelné sportovní aktivity

1 2   Následující   ››

Aerobic

Budova U5 Jižní svahy 

 

Americký fotbal

Tělocvična 1. ZŠ vedle Kongresového centra

 

Badminton

Badmintonová hala Růmy (nad plaveckým bazénem)

 

Basketbal

Střední průmyslová škola Zlín

 

Florbal

 

Golf

Golf Club Lázně Kostelec

 

Horolezectví

Lezecký areál (pod Jižními svahami)

 

Indoor cycling

(Spinning) - Budova U5 Jižní svahy

 

Inline bruslení

Budova U5 Jižní svahy

 

Kendo

Budova U5 Jižní svahy

 

Plavání

Plavecký stadion

 

Pohybové aktivity pro zaměstnance

Pohybové aktivity pro zaměstnance na UTB ve Zlíně

 

Sálová kopaná

Střední průmyslová škola Zlín

 

Sebeobrana

Budova U5 Jižní svahy

 

Squash

Malenovice klub ZPS

 

Stolní tenis

Střední průmyslová škola Zlín  

 

Taekwon-do

Budova U5 Jižní svahy

 

Tai Ji Quan

Budova U5 Jižní svahy

 

Tenis

Tenisová hala Mladcová

 

Thajský box - Základy kickboxu

Tiger Club Zlín – ul. Pod Nivami 4427 (přístavba Sokolovny)

 

Volejbal

Střední průmyslová škola Zlín

 
1 2   Následující   ››