Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost 2018

Organizátoři SVOČ opět vyhlašují další tentokrát již 14. ročník soutěže, který se uskuteční v dubnu roku 2018. Cílem soutěže je prezentace vědeckých výsledků našich studentů. V rámci soutěže studenti pod vedením školitele zpracují příspěvek, který poté prezentují před odbornou komisí a svými kolegy. Cílem soutěže je mimo jiné také prohloubit spolupráci mezi studenty a pedagogy a také případně připravit studenty na doktorské studium. V minulých letech jsme pro soutěžící měli připraveno množství hodnotných cen, jak již hmotných, tak také finančních.  Ti nejlepší dostali např. 3 denní stáž ve firmě NWT v Londýně,  power banku, poukaz na ubytování v hotelu, roční předplatné časopisu Ekonom či knihy. Vítězové soutěže mají také každoročně možnost se zúčastnit podobné soutěže konané ve Zvolenu.  Termíny pro přihlášení, pravidla soutěže i další informace můžete najít na této stránce.

Kontakt na organizátory:

svocfame@gmail_com

Důležité termíny:

Přihlášení do soutěže ……………………do 2. 2. 2018

Odevzdání příspěvků ……………………do 12. 3. 2018

Konání fakultního kola SVOČ…………10. 4. 2018