Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost 2017

Organizátoři SVOČ opět vyhlašují další, tentokrát již 13. ročník soutěže, který se uskuteční v dubnu roku 2017. Cílem soutěže je zpracování a prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti studentů. V rámci soutěže studenti pod vedením školitele zpracují příspěvek, který poté prezentují před odbornou komisí a svými kolegy. Cílem soutěže je mimo jiné také prohloubit spolupráci mezi studenty a pedagogy a případně také připravit studenty na doktorské studium.   V minulých letech jsme pro soutěžící měli připraveno množství hodnotných cen, jak hmotných, tak také finančních.  Ti nejlepší získali např. 3-denní stáž ve firmě NWT v Londýně,  power banku, poukaz na ubytování v hotelu, hodnotnou literaturu či roční předplatné časopisu Ekonom. Vítězové soutěže mají také každoročně možnost se zúčastnit obdobné mezinárodní soutěže konané na půdě Technické univerzity ve Zvolenu. Termíny pro přihlášení, pravidla soutěže i další informace můžete najít na této stránce.

Kontakt na organizátory:

svocfame@gmail_com

Důležité termíny:

Přihlášení do soutěže ……………………do 13. 2. 2017

Odevzdání příspěvků ……………………do 13. 3. 2017

Konání fakultního kola SVOČ…………11. 4. 2017