Departmental R&D Activities

Research Topics  Orientation at Faculty of Humanities , TBU in Zlin

(with relevant publications)

Fields of Research:

1. Pedagogy

2. English and German Philology

3. Healthcare Paramedical Fields

 

1. PEDAGOGY

1.1 SELF-REGULATED LEARNING AND BEHAVIOUR

VÁVROVÁ, S. Motivace a sebekázeň jako základ autoregulace učení aneb autoregulace
prizmatem Peckovy koncepce. In HRBÁČKOVÁ, K. a kol. Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů, s. 93-100. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-214-7.
HLADÍK, J., VÁVROVÁ, S. Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení
studentů
. Praha: Hnutí R, 2011. ISBN 978-80-86798-17-2.
HRBÁČKOVÁ, K. Rozvoj autoregulace učení studentů. Praha: Hnutí R, 2011. ISBN 978-
80-86798-18-9.
HRBÁČKOVÁ, K. a kol. Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace
učení studentů
. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-214-7.
HRBÁČKOVÁ, K., ŠVEC, V. a kol. Analýza procesu autoregulace učení studentů
pomáhajících profesí. In HRBÁČKOVÁ, K. a kol. Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů. Brno: Paido, 2010, s. 47-72. ISBN 978-80-7315-214-7.
HRBÁČKOVÁ, K. Regulace a autoregulace ve výchově a vzdělávání. In CHUDÝ, Š. a
kol. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti. Brno: Paido, 2006. s. 53-70. ISBN 80-7315-131-6.
HRBÁČKOVÁ, K. Podněty k autoregulaci procesu rozvoje implicitních pedagogických
znalostí. In ŠVEC, V. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido, 2005, s. 65-69. ISBN 80-7315-092-1.
HRBÁČKOVÁ, K., HLADÍK, J., VÁVROVÁ, S., ŠVEC, V. Development of the Czech
Version of the Questionnaire on Self-Regulated Learning of Students. The New Educational Review 2011, Vol. 26, No. 4, p. 33-44. ISSN 1732-6729.
HRBACKOVA, K. Exploring university students´ self-regulated learning process.
In BEKIROGULLARI, Z. (Ed.) International Conference on Education and Educational Psychology Abstracts. Cyprus: ICEEPSY, 2010. ISSN 1986-3020.
HRBACKOVA, K., HLADIK, J. Domain-Specific Context of Students´ Self-Regulated
Learning in the Field of Helping Professions Preparation.In BEKIROGULLARI, Z. (Ed). 2nd International Conference on Education and Educational Psychology Abstracts, ICEEPSY 2011. ISSN 1986-3020.

1.2 MULTCULTURAL COMPETENCES  (DETERMINANTS, DEVELOPMENT)

HLADÍK J. Integrální přístup k multikulturní edukaci: cesta k efektivnímu osvojování
multikulturní kompetence. In VETEŠKA, J. a kol. Teorie a praxe kompetenčního přístupu ve vzdělávání. Praha: EDUCA Service, 2011. ISBN 978-80-87306-09-3.
HLADÍK, J. Vztah kognitivní a afektivní složky multikulturních kompetencí. In
Pedagogika 2011, č. 1, s. 53 – 65. ISSN 0031-3815.
HLADÍK, J. Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. In Pedagogická orientace
2010, č. 4, s. 26 - 46. ISSN 1211-4669.
HLADÍK, J. Paradigmatický dualismus ve výzkumu v multikulturní výchově. In
Pedagogická orientace 2009, č. 4, s. 40 - 52. ISSN 1211-4669.
HLADÍK, J. Determinanty autoregulace interkulturního učení. In: HRBÁČKOVÁ, K. a
kol. Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů.
Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-214-7.
BALVÍN, J. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha: Hnutí R, 2012. ISBN
978-80-86798-07-3.

1.3 TEACHERS' SELF-EFFICACY

WIEGEROVÁ, A. a kol. (2012) Self efficacy v edukačných súvislostiach. Bratislava:
SPN-Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10-02355-4.
GAVORA, P. (2012) Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie. Bratislava:
SPN-Mladé letá, 2012. ISBN 978-80-10-02353-0.
GAVORA, P. (2011) Measuring self-efficacy of in service teachers in Slovakia. Orbis
Scholae, roč. 5, č.2, s.79-94.
GAVORA, P. (2010) Slovak Pre-service Teacher Self-efficacy: Theoretical and
Research Considertaions. In The New Educational Review, 21, 2010, č. 3, s. 17–30.
indexovaný v Thomson Reuters Master Journal List.
GAVORA, P. (2009) Profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom. Adaptácia výskumného
nástroja. Pedagogická revue, roč. 61, č. 1-2, s. 19-37.
GAVORA, P. (2008) Profesijná zdatnosť vnímaná učiteľom (self-efficacy). In
Wiegerová, A (ed.): Premeny školy a učiteľskej profesie
. Bratislava : Občianske
združenie výchova - veda- vzdelávanie – výskum. 2008, s. 17-26.
GAVORA, P., MAJERČÍKOVÁ, J. (2012) Vnímaná zdatnosť (self efficacy) učiteľa:
oblasť vyučovania a oblasť spolupráce s rodičmi. Pedagogická orientace, roč. 22, č.
2, s. 205-221.

2. ENGLISH AND GERMAN PHILOLOGY

2.1 ANGLOPHONE LITERATURE (AMERICAN GAY LITERATURE A CANADIAN LITERATURE)

TRUŠNÍK, Roman. Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 154 s. ISBN 978-80-244-2952-6.
TRUŠNÍK, Roman. “Memories of Child Abuse in Jim Grimsley’s Dan Crell Trilogy.” Moravian Journal of Literature and Film 2, no. 1 (2010): 53–63. ISSN 1803-7720.
TRUŠNÍK, Roman. “Dreams of the Past Gone: Andrew Holleran’s Dancer from the Dance Revisited.” In Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 87–98. ISBN 978-80-244-2126-1.
TRUŠNÍK, Roman. “Young Adult Literature as a Tool for Survival: Alex Sanchez’s Rainbow Boys Series.” In Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies; September 7–8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Roman Trušník, Katarína Nemčoková a Gregory Jason Bell. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. s. 255–262.
ISBN 978-80-7454-191-9.
TRUŠNÍK, Roman. “Christopher Isherwood: A Major Model for the Margin?” American and British Studies Annual 3 (2010): 194–203. ISSN 1803-6058.
TRUŠNÍK, Roman. “Young Adult Novel: The Bane of American Gay Fiction?” Ostrava Journal of English Philology 1 (2009): 167–173. ISSN 1803-408X.
TRUŠNÍK, Roman. “From ‘Youth and Beauty’ to ‘Age and Decrepitude’: Age, Ageing, and Ageism in American Gay Fiction.” In Theories and Practice: Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies; September 7–8, 2010, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Roman Trušník, Katarína Nemčoková a Gregory Jason Bell. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 207–213. ISBN 978-80-7454-089-9.
TRUŠNÍK, Roman. “Journeys Back to the Family in James Barr’s Quatrefoil and Jim Grimsley’s Comfort & Joy.” In America in Motion: Proceedings of the 15th International Colloquium of American Studies, September 7–10, 2008, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. 175–185. ISBN 978-80-244-2458-3.
TRUŠNÍK, Roman. “The Uses of Tragic Endings in American Gay Fiction.” In Silesian Studies in English 2009: Proceedings of the International Conference of English and American Studies. September 7–8, 2009, Silesian University in Opava, Czech Republic. Ed. Michaela Náhliková a Marie Crhová. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2010, s. 384–394. ISBN 978-80-7248-622-9.
TRUŠNÍK, Roman. “How to Use a Bookworm: Michael Cart’s My Father’s Scar as a Crossover Novel.” In Theories in Practice: Proceedings of the First International Conference on English and American Studies; September 9, 2009, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Roman Trušník a Katarína Nemčoková. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 177–181. ISBN 978-80-7318-823-8.
TRUŠNÍK, Roman. “A Drag Queen in Your Living Room: Michael Cunningham’s Revision of Assimilative Gay Fiction.” American and British Studies Annual 1 (2008): 97–103. ISSN 1803-6058.
TRUŠNÍK, Roman. “Escape from New York in Post-Stonewall Gay Fiction.” In New York: Cradle of America’s Cultural Plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 111–118. ISBN 978-80-244-1843-8.
FONFÁROVÁ, Vladimíra. “Becoming a Trickster and Gaining Vision as Parts of the Survival Process in Margaret Atwood´s Surfacing.” American & British Studies Annual, Volume 4, 2011. Univerzita Pardubice.
FONFÁROVÁ, Vladimíra. “Canadian Grim: Life Cycle in Alistair MacLeod´s “As Birds Bring forth the Sun.”” In Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies; September 7–8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Roman Trušník, Katarína Nemčoková a Gregory Jason Bell. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 309-316.
FONFÁROVÁ, Vladimíra a Pavlína Flajšarová. “V kanadské literatuře nejde o pouhé přežití: Rozhovor s kanadskými spisovateli Theresou Kishkanovou a Johnem Passem.” Kulturní noviny, číslo 8, 10.4.2012.

2.2 STEREOTYPES AND STRATEGIES IN DISCOURSE

NEMČOKOVÁ, Katarína. 2010. “Non-standard Language in Ads Targeting Women.” In Theories in Practice: Proceedings of the First International Conference on English and American Studies; September 9, 2009, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Roman Trušník a Katarína Nemčoková. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 101–105.
NEMČOKOVÁ, Katarína. 2011. “Storytelling as a Discourse Strategy in Printed Advertising.” In Theories and Practice: Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies; September 7–8, 2010, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Roman Trušník, Katarína Nemčoková a Gregory Jason Bell. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 111–120.
NEMČOKOVÁ, Katarína. 2012. “Intertextuality as a Discourse Strategy: Mass Culture in Printed Ads.” In Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies; September 7–8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Ed. Roman Trušník, Katarína Nemčoková a Gregory Jason Bell. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 151-158.
TRČKOVÁ, Dita Multi-functionality of Metaphor in Newspaper Discourse, Diversification
and Its Discontents: Dynamics of the Discipline, 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, Brno, Česká republika, 4.-6. února 2010.
TRČKOVÁ, Dita Metaphoric Representation of Natural Catastrophes in Newspaper
Discourse, 3rd Annual International Conference on Literature, Languages & Linguistics, Atény, Řecko, 12.-15. července 2010.
TRČKOVÁ, Dita Stereotypical Representation of Natural Catastrophes in Newspaper
Discourse as Hindrance to Constructive Action”, the European Society for the Study of English, 10th International Conference, Turin, Itálie, 24.-28. srpna 2010.

 2.3 STATUS OF THE GERMAN LANGUAGE AND CULTURE IN CENTRAL EUROPE

JÍLKOVÁ, H. Farbbegriffe in den tschechischen festgeprägten Wendungen und ihre
Entsprechungen im Deutschen. Wien: Praesens Verlag, 2011. ISBN 978-3-7069-0689-9.
GESTER, Silke: Quo vadis, DaF? Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in der
Tschechischen Republik. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-13-2
MAREK, L. Die Erfahrung der Moderne im Werk Richard von Schaukals. Zlín: VeRBuM,
2011. ISBN 978-80-87500-16-3.
MAREK, L. Mimi Lynx. Die Spuren der Mnemosyne. In: KOVÁŘ, J., URVÁLEK A. (Hrsg.)
Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: Academicus, 2009, S. 81–92. ISBN 978-80-87192-06-1.
ŠILHÁNOVÁ. R. Lexikalische und phraseologische Aspekte der Textsorte Geschäftsbrief.
Zlín: nakladatelství VeRBuM, 2011. ISBN: 978-80-87500-08-8
JÍLKOVÁ, H. Pflanzen- und Menschennamen in semantischer Symbiose.
Geschlechtsbedingte Restriktionen im Bereich idiomatisierter und metaphorisch übertragener Redeeinheiten in der tschechischen und deutschen Gegenwartssprache. In PITTNER, R., J. (Hrsg.) Sprache und Sprachen 42/2011, Zeitschrift der Gesellschaft für Sprache und Sprachen GeSuS e. V., 2011, S. 3-22. ISSN 0934-6813.
JÍLKOVÁ, H. Semantische Übertragungen und Bedeutungsverschiebungen im Bereich von
Tiernamen. In BESTER-DILGER, J., MIKLAS, H., NEWERKLA, S. M. (Hrsg.) Wiener Slawistisches Jahrbuch. Band 57. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2011, S. 85-99 ISBN 3-7001-3544-0, ISSN 0084-0041.
KOZÁKOVÁ, V. Some Observations about the Language of the Internet and the Czech
Language. In: Sborník Mezinárodní conference v Aradu. UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” ARAD, Rumunsko. 2011. ISSN 2067-1695.
KOZÁKOVÁ, V., ROSÍKOVÁ, A. Ústav jazyků, Fakulta humanitních studií, Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně. Brno 2011, s. 36-38. IN: CASALC Review, 2011 roč. 1, č. 2. ISBN 1804-9435.
MAREK, L. Schaukals literarischer Dandy im Spiegel der konservativen Revolution. In:
Bohemica Olomucensia 3 – Filologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, č. 3, S. 257–261. ISSN 0231-634X.

3. HEALTHCARE PARAMEDICAL FIELDS

3.1 THE ISSUE OF HOSPICE AND PALLIATIVE CARE FOCUSED ON A NON-TERMINAL AND TERMINAL STAGE OF THE DISEASE

GATĚK, Jiří, Jiří KOTOČ, Jana KOTOČOVÁ et al. Chirurgická léčba karcinomu prsu u
seniorů (70 roků a více). In: ABRAHÁMOVÁ, J., ed. Vybrané otázky onkologie XV. Praha: Galen, 2011 s. 172-173. ISBN 978-80-7262-540-8.
GATĚK, Jiří., Petr VÁŽAN, Jiří KOTOČ et al. Residual Malignant Cells in the Re-excision
Tissue after Breast Conserving Surgery for Cancor. World J Surg (2011) 35:S1 – S461 268 - ISSN 0364-2313.
GATĚK, Jiří, Pavel KOSÁČ, Petr VÁŽAN et al. Nipple Discharge and Breast Carcinoma. In:
World J Surg (2011) 35:S1 – S461 268 - ISSN 0364-2313.
GATĚK, Jiří. Indikace chirurgie v komplexní léčbě metastazujícího karcinomu prsu?
Chirurgické odstranění primárního nádoru, resekce jaterních metastáz. In: Prague ONCO Journal. Leden 2011/číslo 2.
HALMO, Renata. Teorie deficitu sebepéče v ošetřovatelské praxi. In: Od Florence
Nightingelové k současnosti aneb ošetřovatelství s novou tváří
. Most: 2006. ISBN 80-239-6603-0.
KALA, Miroslav. Nádorová onemocnění nervového systému, In: KAŇOVSKÝ, P. et al.
Speciální neurologie, s. 99-109, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.
ISBN 978-80-244-1664-9

3.2 HEALTH AND SOCIAL CARE – COMPARISON OF THEORY WITH PRACTICE

KUTNOHORSKÁ, J., CICHÁ, M., GOLDMANN, R. Etika pro zdravotně sociální
pracovníky
. Praha: Grada, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3843-7.
CICHÁ, M. Perspektiva oboru Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední
odborné školy. In Florence, číslo 7-8, ročník II., červenec – srpen 2006, s. 58. Praha: Galén. ISSN 1801-464X.
DORKOVÁ, Z. Vědomosti pracovníků v sociálních službách o kardiopulmonální resuscitaci.
In Urgentní medicína, roč. 15, č. 3/2012, s. 13-18. ISSN 1212-1924.

3.3 LIFESTYLE  AND  REPRODUCTIVE HEALTH OF FERTILE POPULATION

ADAMÍK, Zdeněk. Možnosti biologické léčby karcinomu ovaria. 2012. Dostupné z:
http://www.actamedicinae.cz/ocasopise.htm.
ADAMÍK, Zdeněk. Inkontinence moči u ženy. Interní medicína pro praxi. 2012. ISSN 1803-
5256. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/magno/int/2012/mn1.php .
KUDELA, Milan et al. Neopterin jako marker buněčné imunitní odpovědi u závažných
těhotenskýpch patologií. In Gynekolog: časopis ženských lékařů, roč. 21, č. 2/2012, s.
73-75. ISSN 1210-1133.
MACKO, Jozef et al. Změny elektrické kožní vodivosti v důsledku bolestivého stimulu u
novorozenců různých gestačních kategorií a srovnání se změnami vybraných fyziologických parametrů. In Česko - slovenská pediatrie, 2011, s. 363-370. ISSN 0069-2328.