prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Scientific and educational characteristics academic staff FHS TBU in Zlín

Name and surname, title

Peter Gavora

DSC_0875.JPG

Workplace (institute, centre)
Research Centre
Education and professional qualification (university, discipline, other education)

1965 -  Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, master in English and Slovak Studies

1997 – Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, associate professor in Pedagogy

2004 –  Comenius University in Bratislava, professor in Pedagogy 

Head of study programmes  - PhD programme in Pedagogy

Pedagogical activity

a) teaching in current academic year:
Qualitative methodology (Ph.D.), Research methods I education (Mgr.), Research design for Bc thesis
b) profile subjects which belong to pedagogical characteristics:
Pedagogy (PhD), Pedeutology (PhD)

Area of Research

Classroom communication, text comprehension, teacher profession, self-regulation of behaviour, theories of childhood.

Publications

Monographs:

 • Gavora, P. (2012). Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie. Bratislava: SPN. ISBN 978-80-10-02353-0.

 

Chapters in monographs:

 • Gavora, P. (2013). Úloha školiteľa pri výchove doktoranda.  In. Wiegerová, A. a kol. Začínající výzkumník. Zlín: UTB ve Zlíně,  s. 34-49.
 • Gavora, P. (2012). Učiteľovo vnímanie svojej profesijnej zdatnosti: Teória a výskum. In Wiegerová, A. a kol. Self-efficacy (vnímaná zdatnosť) v edukačných súvislostiach. Bratislava: SPN, s. 33 – 49.
 • Gavora, P. 2011). Základné otázky pedagogickej diagnostiky v aplikácii na primárne   vzdelávanie. (s. 9-25) In: Kožuchová, M. et al. Pedagogická diagnostika v primárnom vzdelávaní. Bratislava: SPN. 
 • Gavora, P. (2012).Výskumy profesijnej zdatnosti učiteľov v zahraničí. In Majerčíková, J. a kol. Profesijná zdatnosť (self-efficacy)študentov učiteľstva a učiteľov spolupracovať s rodičmi .Bratislava: Univerzita Komenského, s. 17– 34.

Papers in international journals indexed in WoS:

 • Wiegerová, A., Gavora, P.,  Kaniová, M. (2016). Professionalization of University Students of Pre-school Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, 116 – 122. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.02.04
 • Jakešová, J., Gavora, P.,  Kalenda, J. (2016). Self-regulation of behavior: Students versus other adults. International Journal of Educational Psychology, 5(1), 56-79. doi: 10.17583/ijep.2016.1661
 • Jakešová, J., Kalenda, J, Gavora, P., & Vávrová, S. (2016). Czech validation of self-regulation and self-efficacy for learning questionnaires. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 217, 313-321. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.02.092
 • Wiegerová, A., & Gavora, P. (2016). Child´s learning: Conceptualisations by students of pre-primary education. (Ed.) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of INTED2016 Conference, 7th-9th March 2016, Valencia, pp. 4396-4401. ISBN: 978-84-608-5617-7.  doi: 10.21125/inted.2016.2095
 • Wiegerová A., Gavora P. (2016): A PROJECT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS: A CASE OF THE ZLÍN REGION IN THE CZECH REPUBLIC. Proceedings of INTED2016 Conference, 7th-9th March 2016, Valencia, pp. 4405-4409. ISBN: 978-84-608-5617-7.  doi: 10.21125/inted.2016.2097
 • Gavora, P. & Wiegerová, A. (2016). Understanding Pre-Service Teachers´ Approaches to Preschool Education. Findings in the Czech Republic. Proceedings of ICEEPSY 2016 Conference, 11th to 15th October 2016 Rhodes, Greece, pp. 566 -573. eISSN: 2357-1330. doi: 10.15405/epsbs.2016.11.58.
 • Vavrová, S. Gavora, P. (2015) Comparison of self-regulation in children and adolescents in children´s home and protective educational facility. Procedia – Social and Behavioral Sciences,  174, pp. 2524-2531. DOI information: 10.1016/j.sbspro.2015.01.926. Available 
 • Gavora, P., Kalenda, J., Jakešová, J. (2015). Czech validation of SRQ. Procedia – Social and Behavioral Sciences 171, p. 222 – 230.
 • Wiegerová, A., Gavora, P., Navrátilová, H. (2015).  A transition from the beginner to the mentor: A contribution to further education of preschool, primary and secondary school teachers. In Proceedings. Lisbon, Portugal : W.I.A.R.S, s. 524-526. ISBN 978-989-99389-2-2.
 • Gavora, P. (2013). Akademická klíma a vedecká socializácia doktoranda. In Helena Grecmanová, Miroslav Dopita et al. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 129-141. 

Papers in Czech journals:

 • Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345-371. Available  
 • Gavora, P. (2015). Construction of the system to judge suprevisor-doctoral student interaction. Journal of efficiency and reliability in education and science, 8(2), 44-47.  Available 
 • Gavora, P. (2015). Metodologický profil kvantitatívnych výskumných štúdií publikovaných v časopise Pedagogika. Porovnanie období 1995-2000 a 2010-2014. Pedagogika, 65(4), 372-391. Available 
 • Gavora, P. (2015). An analysis of interaction patterns in the focus group interview. Acta Technologica Dubnicae, 5(3), 11-23. Available 
 • Wiegerová, A., & Gavora, P. (2015). Conceptualisation of the child and childhood by future preschool teachers. Pedagogika65(5), 502515. Available 
 • Gavora, P. (2011). Measuring the Self-Efficacy of In-service Teachers in Slovakia. Orbis Scholae,  roč. 5, č. 2, s. 79-94. Available
 • Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu.  Pedagogická orientace, 24(4), 510–534. DOI: 10.5817/PedOr2014-4-510. Available  
 • Vávrová, S., Gavora, P. (2014). Analýza komunikace ohniskové skupiny ve výchovném ústavu. Studia paedagogica, 19(2), s. 105-121. Available 
 • Gavora, P. (2013). Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, 23(4), s. 511–534. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-511. Available
 • Majerčíková, J., Gavora, P. (2013). Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa spolupracovať s rodičmi: Konštrukcia výskumného nástroja. Pedagogika, 68(2),  s. 128-146.
 • Gavora, P., Majerčíková, J. (2012).Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa: oblasť vyučovania a oblasť spolupráce s rodičmi. Pedagogická orientace, 22(2), s. 205 – 211. Available
 • Gavora, P. (2012). Rozvoj vnímanej zdatnosti (self-efficacy) študentov učiteľstva: možnosti zlepšenia učiteľského vzdelávania. Aula, 22(2), s. 62–77. Available
 • Gavora, P. (2011). Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov. Studia   Paedagogica, 16, č. 4., s. 119-136. Available

 

Papers in international journals:

 • Gavora, P. (2015). State-of-the-Art of Content Analysis. Neveléstudomány, 3(1), 6-18.Available 
 • Gavora, P. Learning to Learn from the Textbook: The Case of Novice Textbook Learners. Studia Edukacyjne, 2014, č. 30, s. 287-301. Available
 • Gavora, P. (2012). Text comprehension and text readability: Findings on lower secondary school pupils in Slovakia. Forum Dydaktyczne, (9-10), s. 9-21. Available

 

Papers in Czech collections of papers:

 • Gavora, P. (2013) Skúsenosti so zisťovaním self-efficacy pomocou dotazníka OSTES. (s. 11-18). In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků z XX. konference ČAPV. Praha: Pedagogická fakulta UK. Available