Jan Kalenda

Scientific and educational characteristics academic staff FHS TBU in Zlín

Assigned director of Research Centre of FHS

Jan Kalenda

Kalenda_Jan.JPG

Workplace (institute, centre)
Research Centre
Education and professional qualification (university, discipline, other education)

2010 Palacký University Olomouc, Philosophical Faculty, Master´s degree programme – Sociology-Andragogy for Human Resource Management
2013 Palacký University Olomouc, Philosophical Faculty, Doctoral degree programme – Sociology

Pedagogical activity
a) teaching in current academic year:
Family sociology, Problems of current society, Andragogy and gerontagogy, Gerontagogy, Comparative andragogy
b) profile subjects which belong to pedagogical characteristics (taught at past):
Sociology, Theory of lifelong education, Project management, Social consequences of globalization, Human resource management
Area of Research

Dr. Kalenda deals with theoretical and empirical research in (1) sociology, (2) adult education (andragogy) and (3) human resource management. In case of sociology he dedicates of issue of historical sociology – especially tasks which are connected with European state formation and role of theory in historical sociology. In limited rate he deals with other issue – new religious movements and issue of consumer culture. In area of adult education his main topics are theory and metatheory of andragogy (education sciences) and research of adult absence/participation in further education. In case of human resource management he deals with issue of requirement on manpower in CZ, conflicts in HR and empirical research of speciality particular HR processes in CZ. He publishes the results of his research in Czech and international social-science journal – Historická sociologie, Sociológia, Mezinárodní politika, Religio, Andragogika, Paidagogos, Religion and Society in Central and Eastern Europe, Antropowebzin.

Publications

Monographs

 • KALENDA, J. 2014. Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza. Olomouc: UP Olomouc. ISBN. 978-80-244-4211-2, 450 s.

 

Chapteres in monographs 

 • Kalenda, J. (v tisku). Návrat člověka s emocemi. In Šubrt, J., Paulíček, M. & Mlynář, J. (Ed.). Hommo Sociologicus. Praha: Karolinum. 
 • Kalenda, J. (2015). Hypermoderní společnost jako prostředí vzdělávání dospělých. In Gigalová, V., Dopita, M. (Ed.). Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. Olomouc: UP Olomouc. 
 • Kalenda, J. (2014). Historie spotřební kultury. In Zahrádka, P. (ed.). Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Praha: Academia. 
 • Kalenda, J. (2013). Od situace „skholé“ k situaci „irruere“: měnící se prostředí začínajícího výzkumníka. In Wiegerová et al. 2013. Začínající výzkumník, s. 10–20. Zlín: UTB ve Zlíně. 
 • Kalenda, J. (2013). Formování států: Čtyři teoretické tradice a jejich vztah k sociální změně. In: Šubrt, J. (ed.). Soudobá sociologie V. Teorie sociální změny, s. 112–144. Praha: Karolinum. 
 • Kalenda, J (2013). State formation on periphery: Precarious state building in Silesia. In Swadzba, U. & Topinka, D. (eds.). Changes in social awareness on both sides of a border Poland – the Czech Republic. Sociological reflections. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 151–172. 
 • Kalenda, J. (2013). Český personální management a sociální konflikty: Diskursivní analýza. In: Lužný, D. (ed.). Konflikt v současné české společnosti. Olomouc: UP Olomouc. 
 • Kalenda, J. (2013). Pornography as part of the socio-cultural changes of lifestyle in late modernity. In Kubátová, H. et al. Wayes of Life in Late Modernity. Olomouc: UP Olomouc., s. 83–104. 
 • Kalenda, J. (2013). Časoprostorové rámce formování evropských států. In Šubrt, J. & Pfeiferová, Š. (eds.). Sociální změna. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, s. 48–76.

 

Articles in journals indexed in international databases Thomson Reuters, Scopus a ERIH:

 • Kalenda, J., Vaculíková, J. & Gavora, P. (2017). A Screening Survey of Self-Regulation of Behaviour among Czech Adults. In: European Journal of Psychology 13(1), v tisku 
 • Vaculíková, J.. Vávrová, S. & Kalenda, J. (2016). Vybrané otázky sociálně-právní ochrany dětí: odborný přístup versus veřejné mínění. In: Sociální pedagogika 4(2), 56­74. 
 • Kalenda, J. (2016). Education Barriers for Czech Adults. In: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 754–765. 
 • Kalenda, J. (2016). Prozatím nevyužitá šance: situační analýza v pedagogickém výzkumu. In: Pedagogická orientace 26(3), 457–481. 
 • Kalenda, J. & Karger T. (2016). Political memory and symbolic boundaries: Czech presidential speeches after 1989. In: International Journal of Media & Cultural Politics 12 (1), 43–58. 
 • Kalenda, J. (2016). Situational analysis as a framework for interdisciplinary research in the social science. In: Human Affairs 26 (3), 340–355. 
 • Jakešová, J., Gavora, P. & Kalenda, J. (2016). Self-regulation of behaviour: students versus other adults. In: International Journal of Educational Psychology, 5(1), 56–79. 
 • Kalenda, J. (2015). The Issue of Non-formal Adult Education in the Czech Republic. In: Asian Social Science, 11(3), 37–48. 
 • Kalenda, J. (2015). Self-regulation of emotions in university students. In: The Turkish Journal of Online Education, 14 (4), 446–453. 
 • Kalenda, J. & Surý, D. (2014). How much internship? Requirements for specific vocational learning in the Czech Republic. In: Studie Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, 23(2), 387–398. 
 • Kalenda, J. & Karger, T. (2014). První světová válka v prezidentských projevech. In: Historická sociologie, 7(2), 127–143. 
 • Kalenda, J. (2013). Víceoborovost v historické sociologii. In: Sociológia, 45(2), 150–171. 
 • Kalenda, J. & Lužný, D. (2013). Čeští stoupenci reverenda Moona z hlediska teorie racionální volby. In: Religio, 21(2), 189–213. 
 • Kalenda, J., Karger, T. & Poslt, J. (2013). Czech Social Sciences and the New Religious Movements: Liaisons Dangereous. In: Religion and Society in Central and Eastern Europe 6(2), 47–63. 
 • Kalenda, J. (2011). Teorie sociální moci Michaela Manna. In: Mezinárodní vztahy, 17(1), 51–74.
 • KALENDA, J. 2010 Světový systém a mezistátní migrace: konceptualizace vzájemných vztahů. In: Sociológia, 42(4), 339–355.

Peer reviewed articles in domestic journals  and in proceedings from international conferences:

 •  Jakešová, J., Kalenda, J., Gavora, P. & Vávrová, S. (2016). The Czech Validation of the Self-regulation and the Self-efficacy Questionnaire for Learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences 217, 313–321.
 •  Kalenda, J & Vávrová, S. (2016). Self-regulated Learning in Students of Helping Professions. Social and Behavioral Sciences 217, 282–292. 
 • Kalenda, J. (2015). Účastníci podnikového vzdělávání v ČR. In: Andragogika 17 (1), 4–11. 
 • Kalenda, J. (2015). Development of non-formal adult education in the Czech Republic. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 174, 1077–1084. 
 • Kalenda, J. & Schwartzhoff, S. (2015). Cultural Sociology: A New Approach to Study History of Education. In: Procedia Social and Behavioral Sciences 174, 3055–3062.
 •  Jakešová, J.; Kalenda, J. & Gavora, P. (2015). Self-regulation and academic self-efficacy of Czech University students. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 174, 1117–1123.
 •  Jakešová, J. & Kalenda, J. (2015). Self-regulated learning: Critical-realistic conceptualization. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 171, 178–189.
 • Gavora, P.; Jakešová, J. & Kalenda, J. (2015). The Czech Validation of Self-Regulation Questionnaire. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 171, 222–230. 
 • Kalenda, J. & Vávrová, S. (2015). Mapping of self-regulated learning of adults. In: Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015, 239 ̶ 249. 
 • Kalenda, J. & Smékalová, L. (2015). Social Reflection of Community Education in the Czech Republic. In: Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015, 231-238. 
 • Kalenda, J. (2014). „Za kvalitativní výzkum“: epistemologicko-metodologická kritika andragogického výzkumu v ČR. In: Andragogická revue 5(1), 70–78. 
 • Kalenda, J. (2013). Celoživotní vzdělávání jako teoretický výzkumný program. In: Paidagogos 13(1), 5–29. 
 • Kalenda, J. (2013). Sociogeneze přemyslovského knížectví: Teorie Norberta Eliase a raný český stát. In: Historická sociologie 5(1-2), 95–119. 
 • Kalenda, J. (2013). Spiritualita ve vzdělávání v postpozitivistické epistemologii. In: Paidagogos 13(2), 166–188. 
 • Kalenda, J. & Surý, D. (2013). Úloha jazykové vybavenosti při výběru zaměstnanců v ČR. In: Andragogika 16(2), 10–16. 
 • Kalenda, J. (2011). Teorie formování evropských států: čtyři teoretické tradice. In: Historická sociologie 3(2), 19–36.
 
Review
 • KALENDA, J. 2015. Špatenková, N.; Smékalová, L. Edukace seniorů. Geragogika a Gerontodidaktika. Praha: Grada. In: Sociální Pedagogika, 3(2).
 • KALENDA, J. 2013. Bryan Turner – Religion and Modern Society. Citizenship, Secularization, and the State. In: Antropowebzin, 8(3), 121–124.
 • KALENDA, J. 2013. Černý, Karel. Svět politického islámu. Politické probuzení Blízkého východu. In: Historická sociologie, 6(1).
 • KALENDA, J. 2013. Roman, Vido. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. In: Sociológia, 45.
 • KALENDA, J. 2010. Kubátová, Helena: Metodologie sociologie. In: Sociológia, 42(2), 174–176.
 • KALENDA, J. 2010. Collins, Randall: Macrohistory. Essays in Sociology of the Long Run. In: Historická sociologie, 2(4).