Charakteristika oborů

Kód

studijního

programu

Název

studijního programu

Kód

studijního

oboru

Název

studijního

oboru

Charakteristika

programu

B 7310

Filologie

7310R235

Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Anglický jazyk pro manažerskou praxi (anglická verze)

Bakalářský studijní

program, prezenční forma (akreditováno v českém

a anglickém jazyce)

B 7310 Filologie 7310R250 Německý jazyk pro manažerskou praxi Bakalářský studijní

program, prezenční forma

B 5349

Porodní asistence

5341R007

Porodní asistentka

Bakalářský studijní

program, prezenční forma

B 5341

Ošetřovatelství

5341R009

Všeobecná sestra PS

Všeobecná sestra KS

Bakalářský studijní

program, prezenční  

a kombinovaná forma

B 5350

Zdravotně

sociální péče

5345R031

Zdravotně sociální pracovník PS

Zdravotně sociální pracovník KS

Bakalářský studijní

program, prezenční  a kombinovaná forma

B 7507

Specializace

v pedagogice

7502R011

Sociální pedagogika PS

Sociální pedagogika KS

Bakalářský studijní

program, prezenční

a kombinovaná forma

B 7507

Specializace

v pedagogice

7531R001

Učitelství pro mateřské školy PS

Učitelství pro mateřské školy KS

Bakalářský studijní

program, prezenční a kombinovaná forma

B 7507

Specializace

v pedagogice

7504R253

Učitelství odborných předmětů pro SŠ

Bakalářský studijní

program,

kombinovaná forma

B 7507

Specializace

v pedagogice

7507R088

Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Bakalářský studijní

program,

kombinovaná forma

N 7508

Sociální práce

6731T012

Sociální práce

Navazující magisterský studijní program, prezenční forma

N 7501

Pedagogika

7502T011

Sociální pedagogika

Navazující magisterský

studijní program,

prezenční forma

N 7507

Specializace

v pedagogice

7502T011

Sociální pedagogika

Navazující magisterský

studijní program,

kombinovaná forma

N 7507

Specializace

v pedagogice

7501T010

Pedagogika předškolního věku PS

Pedagogika předškolního věku KS 

Navazující magisterský

studijní program,

prezenční a kombinovaná forma

M7502 Učitelství pro základní školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základní školy Magisterský studijní program, prezenční forma
P 7501  Pedagogika 7501V008 Pedagogika 

Doktorský studijní program,

prezenční a kombinovaná forma