Participace studentů DSP na projektech

Název

Reg. č.

Řešitel

Emocionální a sociální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí středních škol

IGA/FHS/2015/002

doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
(DSP Mgr. Magdalena Hanková)

Učitelovo přesvědčení o pedagogickém využití dětských prekonceptů

IGA/FHS/2016/001

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D
(DSP Mgr. Kateřina Kutálková)

Rodina a její vliv na učební aspirace žáků základní školy

IGA/FHS/2016/003

doc. PaedDr. Jana Majerčíková Ph.D.
(DSP Mgr. Eva Mrázková)

Formování multikulturních kompetencí studentů vysokých škol na fakultách, které zabezpečují učitelské obory

IGA/FHS/2016/005

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
(DSP Mgr. Roman Špaček)

Self-efficacy pedagogických pracovníků: učitelé cizích jazyků a sociální pedagogové 

IGA/FHS/2017/004

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. (DSP Mgr. Jaroslava Pavlíčková,  

DSP Mgr. Andrea Macková)

Charakteristika žákovských otázek na začátku školní docházky 

IGA/FHS/2017/005

prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. (DSP Mgr. Marie Pavelková,

MSP Veronika Stravová)

Pojetí hodnoty vzdělání prizmatem žáků z odlišného kulturního prostředí 

IGA/FHS/2017006

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. 

(DSP Mgr. Iva Staňková,

DSP Mgr. Lenka Venterová)