Poplatky za přijímací řízení

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně podle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách a podle článku 13 Statutu UTB ve Zlíně „Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením“ stanovuje poplatky spojené s přijímacím řízením konaným v roce 2016 pro akademický rok 2016/2017 takto:

a) 430 Kč, jestliže součástí veřejně vyhlášeného přijímacího řízení je přijímací zkouška:
   • navazující magisterské studijní programy Pedagogika/Specializace v pedagogice, studijní obory:
        Sociální pedagogika,
        Pedagogika předškolního věku,
  
b) 290 Kč, jestliže součástí veřejně vyhlášeného přijímacího řízení není přijímací zkouška:
  • bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obory:
        Sociální pedagogika,
        Učitelství pro mateřské školy,
        Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, 
        Učitelství odborných předmětů pro střední školy,
  • bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor:
        Všeobecná sestra,
  • bakalářský studijní program Porodní asistence, studijní obor:
        Porodní asistentka,
  • bakalářský studijní program Filologie, studijní obory:
        Anglický jazyk pro manažerskou praxi,
        Německý jazyk pro manažerskou praxi.
  • bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor:
        Zdravotně sociální pracovník 

Bankovní spojení
Název banky: KB Zlín
Účet: 27-1925270277/0100
Konstantní symbol: 0379 - složenka, 0558 - bankovní převod

Variabilní symbol pro složenku: 6903649990
Variabilní symbol pro banku: 6903649990
Převodová pošta: Zlín
Specifický symbol: vygenerované oborové číslo z elektronické přihlášky
IBAN (platba ze zahraničí): CZ 7501 000 000 271925270277
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX