Přijímací řízení

Nabídka studijních programů a oborů pro akademický rok 2016/2017

Bakalářské studijní programy a obory

FILOLOGIE/PHILOLOGY
Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Německý jazyk pro manažerskou praxi
English for Business Administration

OŠETŘOVATELSTVÍ
Všeobecná sestra

PORODNÍ ASISTENCE
Porodní asistentka

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE
Zdravotně sociální pracovník

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
Sociální pedagogika
Učitelství pro mateřské školy
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Navazující magisterské studijní programy a obory

PEDAGOGIKA
Sociální pedagogika

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
Sociální pedagogika

Pedagogika předškolního věku