Rigorozní řízení

Státní rigorózní zkouška

Fakulta humanitních studií také disponuje právem realizovat rigorózní zkoušky (titul PhDr.).