Studijní plány

Přehled studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019


Bakalářské studijní programy

Studijní program FILOLOGIE - prezenční forma studia
Studijní obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi  - Česká verze  
Studijní obor English for Business Administration - English version 
Studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi

Studijní program OŠETŘOVATELSTVÍ
Studijní obor Všeobecná sestra  - prezenční forma studia
Studijní obor Všeobecná sestra  - kombinovaná forma studia 

Studijní program PORODNÍ ASISTENCE
Studijní obor Porodní asistentka  - prezenční forma studia

Studijní program ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE
Studijní obor Zdravotně sociální pracovník - prezenční forma studia
Studijní obor Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma studia

Studijní program SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
Studijní obor Sociální pedagogika  - prezenční forma studia 
Studijní obor Sociální pedagogika  - kombinovaná forma studia
Studijní obor Učitelství pro mateřské školy  - prezenční forma studia 
Studijní obor Učitelství pro mateřské školy  - kombinovaná forma studia 
Studijní obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  - kombinovaná forma studia
 

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program PEDAGOGIKA
Studijní obor Sociální pedagogika  - prezenční forma studia 

Studijní program SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
Studijní obor Pedagogika předškolního věku - prezenční  forma studia
Studijní obor Pedagogika předškolního věku -  kombinovaná forma studia
Studijní obor Sociální pedagogika - kombinovaná forma studia

Magisterský studijní program

Studijní program UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy - prezenční forma studia 

Doktorský studijní program

Studijní program PEDAGOGIKA
Studijní obor Pedagogika - prezenční  forma studia
Studijní obor Pedagogika - kombinovaná forma studia