Studijní program Porodní asistence, studijní obor Porodní asistentka

Studijní program

Porodní asistence

Studijní obor

Porodní asistentka

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů 2016/17

91

Počet přijímaných 2016/17

30

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test z biologie v termínu 4. 3. 2017 a 29. 4. 2017.

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému příjímacímu řízení pro bakalářský studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče, 2017/2018

Obsah studijního oboru:

Cílem studia v tomto oboru je získat v průběhu tří let ucelenou teoretickou a praktickou kvalifikaci potřebnou pro uplatnění absolventek v povolání porodní asistentka. Program zahrnuje předměty medicínského, ošetřovatelského a společensko-vědního charakteru, které jsou zaměřeny na samostatnou i týmovou práci v oblasti prevence, ochrany a péče o zdraví. Absolventky získají vedle odborných znalostí a dovedností i schopnost samostatně pracovat, nést zodpovědnost za péči o ženu, jasně a srozumitelně komunikovat s klientkou, monitorovat její bio-psychosociální problémy a aktivně se podílet na jejich řešení.

Profil a uplatnění absolventky:

Výstupní znalosti a dovednosti porodních asistentek, tj. profesní kompetence, jsou rozděleny na základní, specializované a vysoce specializované podle základních funkcí, které porodní asistentka plní a vycházejí z platné legislativy ČR.

Absolventka musí být schopna samostatného vedení prenatální péče u fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí, poskytnout kvalitní péči těhotné, rodičce, nedělce a novorozenci, rozpoznat hrozící komplikace a patologie, poskytovat kvalitní péči v oblasti gynekologické operativy a konzervativní gynekologické léčby, používat modely sexuální výchovy a znát základní principy edukační činnosti. Je rovněž schopna samostatné práce v oblasti péče o ženu, a to v rámci zdravotnického týmu i jako samostatně pracující profesionálka.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:
 Bc. Zdeňka Malíková

tel.: +420 576 038 008
e-mail: malikova@fhs_utb_cz