Kontakty

Proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS

PhDr. Anna Krátká, Ph.D., RN
Tel.: 420 57 603 2012
Tel.: 420 57 700 8162
GSM: 420 725 508 554
E-mail: kratka@fhs_utb_cz

Referentka pro celoživotní vzdělávání a praxe FHS

Ing. Jana Vráželová, tel.: 57 603 2828, e-mail: vrazelova@utb_cz

Ústav moderních jazyků a literatur:

PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D. (nemcokova@fhs_utb_cz)

  • Anglický jazyk pro manažerskou praxi                              
  • Německý jazyk pro manažerskou praxi

Ústav pedagogických věd:

PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D. (zhrncirikova@fhs_utb_cz)

  • Sociální pedagogika                                                   
  • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Ústav školní pedagogiky:

Mgr. Hana Navrátilová (hnavratilova@fhs_utb_cz)

  • Učitelství pro mateřské školy                                 
  • Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Ústav zdravotnických věd:

PhDr. Anna Krátká, Ph.D. (kratka@fhs_utb_cz)

  • Všeobecná sestra                                                        
  • Porodní asistentka
  • Zdravotně sociální pracovník