IT služby

Uživatelské účty |  Active Directory | Ukládání dat | | e-mailové účty | IS/STAG |  Wi-fi |  Telefony |  VPN |  Ethernet |  Průkaz studenta |  Reprografické služby | E-learningový portál (Moodle)

Přehled uživatelských účtů na FHS/UTB

Typ loginu
Užití
Uživatelské
jméno
Výchozí heslo
Zjištění/Změna hesla
Problémy
Active
Directory

přiděleno při zahájení studia/nástupu do prac. poměru ("novak", "j_novak", "j3_novak"...)

rodné číslo BEZ lomítka nebo pseudorodný kód

network@utb_cz

Wifi (eduroam)

přihlašování k wifi (eduroam)

přiděleno při registraci

vlastní, zadané při registraci

opětovnou registrací téhož uživatele se zadáním nového hesla

wifi@utb_cz

Active Directory 

Zaměstnancům i studentům je při nástupu do zaměstnání či zahájení studia zřízeno přihlašovací jméno (login) do Active Directory, které používají k přihlašování k pracovním stanicím a současně slouží např. pro přihlašování do Portálu UTB, sítě Novell (pouze zaměstnanci), přístup ke školnímu e-mailu a dalším službám (viz tabulka výše). U zaměstnanců a doktorandů má login formát "příjmení" (např. Jiří Suchý = suchy) a u studentů formát "první písmeno křestního jména"+"_"+příjmení" (např. Jan Novák = j_novak). V případě shodnosti jmen u více studentů UTB je za první písmeno přidávána číslovka ("j1_novak", "j2_novak", "j3_novak", atd.). Výchozím heslem do sítě Novell/Portálu UTB je rodné číslo studenta BEZ lomítka. Změnu hesla lze provést POUZE na adrese https://passwd.utb.cz.

Ukládání dat

Pro ukládání dat při práci na pracovních stanicích na FHS lze využít síťový disk "U:", který se automaticky připojí ("namapuje") po přihlášení uživatele a je umístěn na souborovém serveru Active Directory.

Školní e-mail 

Současně s vytvořením účtu v systému Active Directory je novým zaměstnancům i studentům vytvořena školní e-mailová adresa ve formátu username@fhs_utb_cz. Přístup ke školnímu e-mailu přes www rozhraní naleznete na https://cube.utb.cz. V systému IS/STAG si studenti mohou zadat i jinou (soukromou) e-mailovou adresu pro zasílání zpráv (udržujte prosím tuto adresu aktuální).

Nastavení poštovních klientů (Outlook, Thunderbird...) - POP3 nebo IMAP 

Při vytváření nového účtu si nejprve vyberte správný typ serveru. Při POP3 připojení se zprávy stahují do počítače uživatele a na serveru jsou zpravidla mazány (nenastaví-li si to uživatel jinak), nejsou tedy již dostupné pomocí e-mailových klientů z jiných počítačů. U IMAP účtů zůstávají zprávy na serveru, tento typ nastavení tedy používejte v situacích, kdy potřebujete k poštovní schránce přistupovat např. současně z počítače v zaměstnání a z domova. Nevýhodou tohoto typu účtu je omezená kapacita na serveru (500MB); zprávy je tedy nutno průběžně mazat. Server příchozí pošty (POP3 nebo IMAP): mail.utb.cz, uživatelské jméno a heslo je stejné jako do sítě Novell/Portálu UTB, v upřesňujícím nastavení povolte položku "Server příchozí pošty požaduje šifrované spojení SSL" (port 993 pro IMAP, port 995 pro POP3). Adresa SMTP serveru (serveru pro odesílání pošty) je smtp.utb.cz, na počítačích mimo síť UTB nastavte adresu SMTP serveru podle údajů, poskytnutých svým poskytovatelem připojení.

IS/STAG 

Portál informačního systému IS/STAG naleznete na adrese http://portal.utb.cz. Na úvodní stránce Portálu naleznete informace o způsobu přihlašování, instrukce pro zjišťování zapomenutých přihlašovacích údajů i pro změnu hesla. V případě změn osobních údajů je prosím na Portálu aktualizujte (zvláště soukromou e-mailovou adresu).

Wifi připojení 

Na celé UTB se lze připojit do jednotné celoevropské wifi sítě. SSID této sítě je "eduroam". Registrační formulář a podrobné instrukce pro nastavení sítě naleznete na stránkách Centra výpočetní techniky UTB (nebo přímo na stránce věnované wifi připojení). V případě, že se vám stále nedaří připojit, kontaktujte pracovníky CVT na adrese wifi@utb_cz.

Telefony 

Formát telefonních čísel na UTB je 576 03X XXX. Při volání z telefonních přístrojů na UTB používejte pouze poslední čtyřčíslí (linku).

VPN (Virtual Private Network) 

Potřebujete-li používat služby VPN, kontaktujte správce FHS, který Vám sdělí příslušné údaje, případně pomůže s instalací a nastavením klienta.

Ethernet 

Zásuvky pro kabelové připojení (ethernet) jsou vyhrazeny pouze pro školní počítače. Studentům doporučujeme využívat bezdrátovou síť (eduroam). V případech naléhavé potřeby stálého připojení kabelem kontaktujte správce FHS (připravte si informace o tzv. MAC (hardwarové) adrese síťové karty svého počítače). Ethernetové adresy jsou přidělovány dynamicky pomocí DHCP. Všechny IP adresy na FHS jsou neveřejnými IP adresami.

Průkaz studenta 

Každému studentovi FHS je vydán průkaz studenta (čipová karta, volitelně spojená s kartou ISIC). Průkazy slouží mj. k platbám v menze, platbám za reprografické služby prostřednictvím systému SafeQ a pro vstup do prostor s omezeným přístupem. Změnu chybných nastavení přístupu v budově U14 (9T - nemocnice) provádí správce FHS.

Reprografické služby na UTB 

Na UTB jsou umístěny multifunkční kopírovací, skenovací a tisková zařízení, napojené na bezhotovostní platební systém SafeQ, ve kterém platby probíhají prostřednictvím čipových karet (průkazů UTB). Karty je možno nabíjet v automatu ve vestibulu U13 nebo v pokladně menzy. Tiskne-li zaměstnanec, je platba odečtena nikoliv z jeho osobního účtu, ale z účtu jeho střediska. Stav tiskové fronty lze sledovat na stránce reproslužeb (přihlašte se stejně jako do Portálu UTB). Tisk je zahájen po přečtení karty uživatele. Nevyzvednuté tisky jsou z tiskové fronty automaticky mazány po 24 hodinách.

Tisknout, kopírovat a skenovat můžete také v univerzitní knihovně. Informace a návody naleznete na stránce Tisk, kopírování a skenování

E-learningový portál FHS (Moodle)

naleznete na adrese http://vyuka.fhs.utb.cz.