Vnitřní normy FHS

Rozhodnutí děkanky

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2013


Směrnice děkanky

rok 2018

příloha č. 1  - informace pro proděkana
příloha č. 2 - předkalkulace
příloha č. 3 - přihláška
příloha č. 4 - plán konzultací
příloha č. 5 - průběh konzultací
příloha č. 6 - prezenční listina
příloha č. 7 - přihláška
příloha č. 8 - zpráva

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2009

rok 2008


Pokyny děkanky

rok 2017

rok 2011  


Pokyny tajemníka

rok 2016

rok 2015

rok 2007ARCHIV (ZRUŠENÉ A JEDNORÁZOVÉ NORMY FHS)