Nabídka stipendií, studijních pobytů a pracovních stáží

Zajímavé nabídky stipendií, studijní pobytů a pracovních stáží pro studenty a absolventy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

1. Společné pro všechny ústavy/obory

Evropské dobrovolné služby

Dům zahraniční spolupráce

Stáže v Českých centrech/Czech Centers

Intership Malta

Hispánsko-česká obchodní komora

2. Ústav moderních jazyků a literatur

Intership Španělsko

Internship Opportunity at Modern Polyglots in Ireland

3. Ústav školní pedagogiky

Social Entrepreneurship – Education, Health and Society

4. Ústav pedagogických věd 

Social Entrepreneurship – Education, Health and Society

5. Ústav zdravotnických věd

Social Entrepreneurship – Education, Health and Society