Nabídka stipendií, studijních pobytů a pracovních stáží

Zajímavé nabídky stipendií, studijní pobytů a pracovních stáží pro studenty a absolventy Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

Aktuální nabídka:

Stipendia Czech Centres:

Souhrnná nabídka stáží na všech Českých centrech v zahraničí na rok 2018. Podrobnější informace v jednotlivých viz jednotlivé linky, nebo přímo na webu www.czechcentres.cz.

Stipendia DAAD pro ČR:
016c3794c8.jpg

Podrobnější informace zde.