Naděje pro onkologicky nemocné – Český národní registr dřeně se opět rozšířil

Již třetím rokem pořádala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně akci Daruj šanci na život! Zapiš se do registru dárců kostní dřeně!

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player

Tato akce probíhala ve dnech 12. až 15. března 2018, kdy se přímo v prostorách univerzity zapsalo do registru celkem 163 zájemců, a to nejen z řad jejích studentů a zaměstnanců, ale také z široké veřejnosti. Stejně jako v předešlých letech se na organizaci významně podílela Fakulta humanitních studií a velkou zásluhu na tom, že byla tak úspěšná, mají studentky Ústavu zdravotnických věd, studijního oboru Všeobecná sestra, které nejen že zájemcům vysvětlovaly smysl akce, ale mnohé z nich do registru také vstoupily. „Je to jednoduché. Každý zájemce vyplní formulář, a pokud nebude vyhodnocen přítomnou paní doktorkou jako nevhodný kandidát, budou mu přímo na místě odebrány dva mililitry krve,“ popsala postup studentka Barbora.

„Po dnešní registraci, mám opravdu skvělý pocit a už jen samotná registrace mi udělala lepší den. Věřím, že stejně to prožívalo mnohem více lidí, nejen já“, svěřuje se Vendula, budoucí sestřička. Jako každý zdravotník ví, že onemocnění akutní leukémií přibývá a mnohdy jediným řešením je transplantace kostní dřeně. „Aby se zvýšila pro onkologicky nemocné šance, že najdou vhodného dárce, je třeba, aby registr byl co nejrozsáhlejší“, vysvětluje dr. Anna Krátká, která měla akci za fakultu na starosti. „Letošní rok byl velmi úspěšný a to nejen počtem nově zapsaných zájemců do registru, ale především atmosférou. Bylo hezké, když se přišla zapsat maminka, která měla v kočárku malé dítě, nebo když organizátorům jako poděkování přinesl kávu nově registrovaný pan Antonín“, dodává Krátká.

Odbornou garanci nad touto akcí převzalo Hematologicko–transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. a přítomná byla také paní Zdenka Wasserbauerová, která se věnuje osvětě o registru dárců kostní dřeně již 20 let.

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně děkuje všem, kteří na výzvu zareagovali a do registru se zapsali. Možná to budete zrovna Vy, kdo se stanete nadějí na život pro onkologicky nemocného leukémií.