Archív 2017

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Fotosoutěž "ZÁŽITEK S ERASMEM+"

Zapoj se do soutěže a poděl se s námi o své zážitky a krásné fotky ze studia v zahraničí

 

Den otevřených dveří FHS - prosinec 2017

Prosincový termín Den otevřených dveří FHS navštívilo v pátek 8. 12. 2017 množství studentů se zájmem o prezenční i kombinované formy studia.

 

Rozhodnutí o přiznání stipendia

Studenti, kteří žádali o přiznání prospěchového i mimořádného (ubytovacího) stipendia, naleznou rozhodnutí o přiznání stipendia ve svém portálu - Moje studium - nahlížení do spisu.

 

Sdělení studijního oddělení

V pátek 8. 12. 2017 se ruší úřední hodiny studijního oddělení, důvodem je konání Dne otevřených dveří na budově U13. Děkujeme za pochopení.

 

Univerzita slavnostně otevřela nový Vzdělávací komplex

Významný den dnes prožívá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která slavnostně otevřela svůj Vzdělávací komplex na Štefánikově ulici ve Zlíně. Objekt bude sloužit zejména studentům a pedagogům Fakulty humanitních studií, ale nejen jim. Jeho součástí bude i výstavní prostor Fakulty multimediálních komunikací.

 

Budoucí sestřičky v roli Mikuláše, anděla a čerta

Studentky oboru Všeobecná sestra Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně připravily pro seniory a pacienty překvapení.

 

Mikulášská sbírka ve Zlíně aneb studenti FHS opět pomáhají

Studenti Ústavu zdravotnických věd Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně se 5. 12. 2017 zapojili již počtvrté do celonárodní sbírky, kterou každoročně pořádá Společnost pro ranou péči. Tato sbírka se realizuje již od roku 2013 na mnoha místech České republiky a je určena na podporu rodin, kterým se narodilo dítě těžce nemocné nebo s postižením.

 

Den otevřených dveří na FHS

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně (FHS) zve všechny zájemce o studium na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v pátek 8. prosince 2017. Můžete si promluvit s pedagogy či se stávajícími studenty a zeptat se na vše, co vás ohledně studia na FHS zajímá.

 

Ubytovací stipendium pro 1. stipendijní období akademického roku 2017/2018

Seznam studentů, kterým bylo/nebylo přiznáno ubytovací stipendium pro první stipendijní období ak. roku 2017/2018, je zveřejněn na úřední desce FHS před studijním oddělením. Student si může údaje zkontrolovat na https://stag.utb.cz/portal/ – Moje studium – Moje údaje – Stipendia studenta. Studenti, jimž bylo stipendium přiznáno poprvé, naleznou rozhodnutí o přiznání stipendia ve svém portálu - Moje studium - nahlížení do spisu. Studenti, kterým stipendium přiznáno nebylo, si mohou rozhodnutí vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách. Výplata ubytovacího stipendia ve výši 810 Kč/měsíc se uskuteční po 20. 12. 2017.

 

VÝZVA PRO VÝHERCE - Dobročinný bazar

Ve dnech 20. 11. až 23. 11. 2017 se uskutečnil Dobročinný bazar. Ten každoročně pořádá Fakulta humanitních studií společně s Dobročinným obchůdkem a obecně prospěšnou společností Dotek ve Vizovicích. Akce probíhala již tradičně ve foyer budovy U13 za recepcí.

 

Děkanské a rektorské volno - 5. 12. 2017

Při příležitosti otevření Vzdělávacího komplexu UTB je vyhlášeno děkanské volno (10 - 13 hodin) a v souvislosti s rozsvícením univerzitního vánočního stromu rektorské volno (od 15 hodin).

 

Akce Darujte krev s Fakultou humanitních studií již podeváté

Ve dnech 6. až 9. listopadu 2017 FHS již podeváté pozvala studenty a zaměstnance zlínské univerzity, ale i celou veřejnost na akci Darujte krev s FHS.

 

UTB se prezentovala na veletrhu Gaudeamus v Brně

Podívejte se na fotoreportáž z letošního XXIV. ročníku největšího veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání u nás Gaudeamus Brno 2017. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se na veletrhu prezentovalave dnech 31. 10. - 3. 11. 2017.

 

Dr. Nemčoková na mezinárodní konferenci v Tarazu

Ve dnech 18. – 24. října 2017 vystoupila dr. Katarína Nemčoková na pozvání Státního pedagogického institutu v Tarazu (TarSPI) v Kazachstánu na mezinárodní konferenci organizované při příležitosti 50. výročí jeho založení.

 

Pozvánka na seminář "Jak se žije lidem se zrakovým postižením"

V rámci strategického projektu UTB se ve dnech 22. 11.2017 a 6. 12. 2017 koná prakticky orientovaný seminář "O životě se zrakovým postižením ".

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››