Archiv

Směrnice k přijímacímu řízení (2017/2018)

 • Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních oborů na FHS UTB v akademickém roce 2017/2018 zde  .

ZPRÁVA o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017

Směrnice k přijímacímu řízení (2016/2017)

 • Bakalářský studijní program Filologie zde , podání e-přihlášek do 31. 3. 2016. 
 • Bakalářský studijní program Filologie, obor NĚMECKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI  (2. kolo přijímacího řízení) - prezenční forma zde, podání e-přihlášek do 15. 8. 2016.
 • Bakalářské studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče zde , podání e-přihlášek do 31. 3. 2016
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obory Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2016.
 • Bakalářský studijní program Filologie, obor English for Business  Administration (akreditováno v angličtině) zde, podání e-přihlášek do 31. 5. 2016.
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde , podání e-přihlášek do 31. 8. 2016.
 • Navazující magisterské studijní programy Pedagogika a Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika a Pedagogika předškolního věku zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2016.
 • NOVĚ AKREDITOVANÝ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR: Magisterský studijní program Učitelství pro základní školy, studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy zde, podání přihlášky 30. 4. 2016.
 • Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče zde , do 31. 8. 2016.
 • Doktorský studijní program Pedagogika, obor Pedagogika zde, podání e-přihlášek do 19. 6. 2016.
 • Nejvyšší počty studentů přijímaných do prvních ročníků studijních oborů na FHS UTB v akademickém roce 2016/2017 zde .

Směrnice k přijímacímu řízení (2015/2016)

Bakalářský studijní program Filologie, obor NĚMECKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI
(2. kolo přijímacího řízení) - prezenční forma zde, podání e-přihlášek do 16. 8. 2015.

 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde, podání e-přihlášek do 31. 8. 2015
 • Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče zde, 31. 8. 2015
 • Bakalářský studijní program Filologie zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2015.
 • Bakalářské studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2015. 
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obory Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2015.
 • Bakalářský studijní program Filologie, obor English for Business  Administration (akreditováno v angličtině) zde, podání e-přihlášek do 31. 5. 2015.
 • Navazující magisterské studijní programy Pedagogika a Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2015.
 • Navazující magisterský studijní program Specializace v pedagogice, obor Pedagogika předškolního věku - prezenční forma zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2015.
 • Navazující magisterský studijní program Specializace v pedagogice, obor Pedagogika předškolního věku  - kombinovaná forma zde, podání e-přihlášek do 30. 4. 2015.
 • Doktorský studijní program Pedagogika, obor Pedagogika zde, podání e-přihlášek do 30. 6. 2015.
 • Počet plánovaných studentů v prvních ročnících na Fakultě humanitních studií v akademickém roce 2015/2016 zde
 • Doplňující informace k počtu plánovaných studentů v prvních ročnících na FHS v AR 2015/2016 zde.
 • ZPRAVA o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016  

Směrnice k přijímacímu řízení (2014/2015)

 • Bakalářský studijní program Filologie, studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi - 2. kolo přijímacího řízení zde, podání e-přihlášek do 16. 8. 2014. 
 • Bakalářský studijní program Filologie zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2014.
 • Bakalářské studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství zde, Zdravotně sociální péče zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2014. 
 • Bakalářský studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) zde, podání e-přihlášek do 31. 5. 2014.
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obory Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2014.
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde, podání e-přihlášek až do 31. 8. 2014
 • Navazující magisterské programy Pedagogika a Specializace v pedagogice zde, podání e-přihlášek do 31. 3. 2014.
 • Doktorský studijní program Pedagogika, obor Pedagogika  zde, podání e-přihlášek do 30. 6. 2014.
 • Počet plánovaných studentů v prvních ročnících na Fakultě humanitních studií v akademickém roce 2014/2015 - Zde .
 • Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zde 

Směrnice k přijímacímu řízení (2013/2014)

Podání e-přihlášek www.eprihlaska.utb.cz:

 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma studia) zde, podání e-přihlášek až do 9. 8. 2013
 • Bakalářský studijní program Filologie, studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi - 2. kolo přijímacího řízení zde , podání e-přihlášek do 31. 8. 2013
 • Bakalářský studijní program Filologie zde, Předání výsledků státní maturity - zde
 • Bakalářské studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství Zdravotně sociálně péče zde
 • Bakalářský studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) zde - podání e-přihlášek do 31. 5. 2013
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice zde
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde podání e-přihlášek až do 31. 8. 2013
 • Navazující magisterské programy Pedagogika a Specializace v pedagogice zde
 • Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 zde

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu na Fakultě humanitních studií v akademickém roce 2013/2014 - zde.

Směrnice k přijímacímu řízení (2012/2013)
Podání e-přihlášek od 3. 1. 2012 do 29. 2. 2012 www.eprihlaska.utb.cz

 • Bakalářský studijní program Filologie zde
 • Bakalářské studijní programy Porodní asistence, Ošetřovatelství, Zdravotně sociální péče zde
 • Bakalářský studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) zde - podání e-přihlášek do 31. 5. 2012
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice zde
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde podání e-přihlášek až do 31.8.2012 - www.eprihlaska.utb.cz  
 • Navazující magisterské programy Pedagogika a specializace v pedagogice zde - podání e-přihlášek do 31. 3. 2012 www.eprihlaska.utb.cz
 • Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 zde

Směrnice k přijímacímu řízení (2011/2012)
Podání e-přihlášek od 3. 1. 2011 do 28. 2. 2011 www.eprihlaska.utb.cz

 • Bakalářské studijní programy Filologie, Specializace v pedagogice, Ošetřovatelství, Porodní asistence zde
 • Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník zde 
            Podání e-přihlášek od 3. 3. 2011 do 14. 4. 2011 www.eprihlaska.utb.cz  
 • Bakalářský studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) zde 
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde - Podání e-přihlášek do 31.8.2010 - www.eprihlaska.utb.cz
 • Navazující magisterský program Specializace v pedagogice/Pedagogika, obor Sociální pedagogika zde
 • Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 zde

Směrnice k přijímacímu řízení (2010/2011)
Podání e-přihlášek od 4. 1. 2010 do 28. 2. 2010 www.eprihlaska.utb.cz

 • Bakalářské studijní programy Filologie, Specializace v pedagogice, Ošetřovatelství, Porodní asistence zde
 • Bakalářský studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) zde
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde - podání e-přihlášek až do 31.8.2010 - www.eprihlaska.utb.cz  
 • Navazující magisterský program Specializace v pedagogice/Pedagogika, obor Sociální pedagogika zde
 • Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 zde

Směrnice k přijímacímu řízení (2009/2010)

 • Bakalářské studijní programy Filologie, Specializace v pedagogice, Ošetřovatelství zde
 • Bakalářský studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) zde, dodatek
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde
 • Navazující magisterský program Specializace v pedagogice/Pedagogika, obor Sociální pedagogika zde
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství pro mateřské školy zde, potvrzení lékaře
 • Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 zde

Směrnice k přijímacímu řízení (2008/2009)

 • Bakalářské studijní programy Filologie, Specializace v pedagogice, Ošetřovatelství zde
 • Bakalářský studijní program Filologie (akreditováno v angličtině) zde
 • Bakalářský studijní program Filologie - druhé kolo (akreditováno v angličtině) zde
 • Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia) zde
 • Počet přijímaných studentů na akademický rok 2008/2009 zde
 • Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, forma studia kombinovaná zde
   
 • Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 zde

UMŠ-Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu

ÚZV-Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu