Na promocích FHS byla udělena Cena MUDr. Vlasty Rybkové

V letošním roce byla u příležitosti slavnostní promoce absolventů Fakulty humanitních studií zlínské univerzity počtvrté udělena Cena MUDr. Vlasty Rybkové. Její zakladatel, profesor Jaroslav Rybka, známá osobnost interního lékařství, založil tuto nadaci, aby dlouhodobě byli oceňováni vynikající absolventi nelékařských zdravotnických oborů fakulty, především takoví, kteří již v době studia prokázali talent a vůli pro výkon své náročné profese.

Image

Jsem hrdá na to, že právě na naší Fakultě humanitních studií máme studenty, kteří si takovou významnou cenu zaslouží. Jsem si jista, že jako absolventi budou vzorem pro ostatní pracovníky ve zdravotnictví, že budou nezištně pomáhat“ říká s potěšením děkanka Anežka Lengálová.

Letos byla tato cena udělena Adrianě Benešové, která nejenom dokazovala, že má srdce na pravém místě, ale byla vzorem pro ostatní i svými vynikajícími výsledky ve studiu. Ve své bakalářské práci se zabývala tématem, které je ve společnosti ještě stále trochu tabuizované – lidskou důstojností a umíráním. „Umírání také patří k životu a člověk by měl být chápán jako jedinečná bytost až do samého konce,“ dodává děkanka. „A naše studentka je příkladem toho, že i v nemocnicích by to takto mělo být chápáno, je apelem na zdravotnický personál.“