Děkanské a rektorské volno - 5. 12. 2017

Při příležitosti otevření Vzdělávacího komplexu UTB je vyhlášeno děkanské volno (10 - 13 hodin) a v souvislosti s rozsvícením univerzitního vánočního stromu rektorské volno (od 15 hodin).

Rozhodnutí děkanky RD_06_2017 a Rozhodnutí rektora RR_07_2017