Fakulta v číslech

  • Fakulta humanitních studií (FHS) UTB ve Zlíně byla zřízena k 1. lednu 2007.
  • Na FHS jsou zřízeny 4 ústavy - Ústav moderních jazyků a literatur, Ústav pedagogických věd, Ústav školní pedagogiky a Ústav zdravotnických věd. Součástí fakulty jsou i 2 centraCentrum jazykového vzdělávání a Centrum výzkumu FHS.
  • FHS má aktuálně akreditováno 15 studijních programů – 1 doktorský studijní program v oblasti pedagogiky, 1 magisterský, 2 navazující magisterské a 6 bakalářských studijních programů s celkem 15 studijními obory, z nichž 1 je vyučován v anglickém jazyce (stav k 31. 10. 2016).
  • V akademickém roce 2016/2017 je zapsáno na FHS 2 184 studentů (stav k 31. 10. 2016), z toho 1 720 studentů v bakalářských studijních programech, 19 v magisterském, 434 studentů v navazujících magisterských studijních programech a 11 v doktorském studijním programu.