Informace pro studenty posledních ročníků k SZZ

Podrobné pokyny k ukončování posledního ročníku a k SZZ najdete ve Směrnici děkanky SD/01/2017 .pdf , další cenné informace v intranetu - sekce pro diplomanty.