Kolegium děkanky

Děkanka Fakulty humanitních studií 
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D. 
tel.: +420 57 603 2001, e-mail: lengalova@utb_cz

Pověřený tajemník fakulty
Ing. Adam Cejpek 
tel.: +420 57 603 2013, e-mail: cejpek@utb_cz

Proděkan pro pedagogickou činnost, zástupce děkanky  
Mgr. Libor Marek, Ph.D. 
tel: +420 57 603 2018, e-mail: marek@utb_cz

Proděkanka pro vnější vztahy
PhDr. Jana Semotamová
tel.: +420 57 603 2030, e-mail: semotamova@utb_cz

Proděkanka pro tvůrčí činnost a doktorské studium
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
tel.: +420 57 603 8162, e-mail: jpavelkova@utb_cz

Ředitelka Ústavu školní pedagogiky 
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.   
tel: +420 57 603 7494, e-mail: wiegerova@utb_cz

Proděkanka pro celoživotní vzdělávání a praxe 
PhDr. Anna Krátká, Ph.D.
tel.: +420 57 603 2012, +420 57 603 8162, e-mail: kratka@utb_cz

Předsedkyně Akademického senátu
Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.
tel.: +420 57 603 2338, e-mail: drabkova@utb_cz

Pověřená ředitelka Centra výzkumu FHS 
Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D. 
tel.: +420 57 603 8007, e-mail: jvaculikova@utb_cz

Ředitelka Ústavu moderních jazyků a literatur 
Mgr. Dagmar Masár Machová, Ph.D.
tel.: +420 57 603 2261, e-mail: dmasar@utb_cz

Ředitelka Centra jazykového vzdělávání
Mgr. Věra Kozáková, Ph.D.
tel.: +420 57 603 8088, e-mail: kozakova@utb_cz

Ředitel Ústavu pedagogických věd
Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.
tel.: +420 57 603 7474, e-mail: hladik@utb_cz

Ředitelka Ústavu zdravotnických věd
Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.
tel.: +420 57 603 8159, e-mail: dorkova@utb_cz

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Pavla Lečbychová
tel.: +420 57 603 2024, e-mail: lecbychova@utb_cz