Nabídka studia pro akademický rok 2017/2018 – aktuální možnosti podání přihlášky

Zájemci o studium na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně v akademickém roce 2017/2018 ještě mají možnost volit filologicky, zdravotně, sociálně i pedagogicky zaměřené obory až do konce měsíce března 2017.

Informace k nabídce oborů jsou uvedeny v sekci Chci studovat. Elektronické přihlášky k bakalářskému studiu oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy až do 31. 8. 2017!

Podmínky přijímacího řízení pro jednotlivé obory  zde.

Elektronická přihláška zde.