Nabídka studia pro akademický rok 2018/2019 – aktuální možnosti podání přihlášky

Zájemci o studium na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně v akademickém roce 2018/2019 mají možnost volit filologicky, zdravotně, sociálně i pedagogicky zaměřené obory od 3. ledna až do 31. března 2018.

Informace k nabídce oborů jsou uvedeny v sekci Chci studovat.

Podmínky přijímacího řízení pro jednotlivé obory  zde.

Elektronická přihláška zde.