Náhradní termín zápisu do 1. ročníků pro všechny obory bakalářského studia

Náhradní termín zápisu do 1. ročníků bakalářského studia (prezenční i kombinovaná forma) pro omluvené uchazeče proběhne ve čtvrtek 24. 8. 2017 ve 14 hodin v posluchárně B (č. 122) budovy U2 (Mostní 5139). Uchazeči si přinesou doklady uvedené v pozvánce, kterou obdrželi k řádnému termínu zápisu.