Oborová rada DSP

Jednací řád oborové rady

Zápisy ze zasedání

Složení oborové rady:

Předseda:

  • prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.

Místopředsedkyně:

  • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

Interní členové:

  • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.


Externí členové:

  • prof. PhDr. Milan Pol, Ph.D.
  • prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
  • doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
  • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

Tajemnice: