Výroční 5. ročník Junior univerzity byl opět plný novinek

Již po páté Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií organizoval oblíbený projekt pro děti ve věku od 4 do 17 let, JUNIOR UNIVERZITU. Tento rok se této vyhledávané prázdninové akce zúčastnilo 54 dětí, jejichž působení na univerzitní půdě začalo jak jinak než imatrikulací.

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player

  • Fotogalerie z Junior univerzity zde
  • Video z Junior univerzity zde

I v tomto roce byl pro děti všech věkových kategorií připraven bohatý program. Každé ráno začínalo půlhodinovou výukou angličtiny, kterou zabezpečovalo Centrum jazykového vzdělávání FHS UTB ve Zlíně. Po angličtině následovaly odborné projekty pro děti jako Proč být detektivem, Proč být hasičem, Proč prší, Proč vzniká duha a podobně. Projekty pro děti připravovali studenti oborů Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro první stupeň základní školy a magisterského programu Pedagogika předškolního věku. Projekty vznikaly jako součást odborné praxe studentů ve výuce didaktik.

Malí "vysokoškoláci" měli v průběhu týdne možnost poznat práci v Univerzitní knihovně, seznámit se s prací záchranářů, hasičů, ale i akademických pracovníků. Děti si mohly zacvičit s Mgr. Evou Mrázkovou, která je kromě jiného i cvičitelkou jógy. Řeknu našim, aby mě přihlásili i příští rok. Líbily se mi tu hry a cvičení i poznávání stop zvířátek, a vůbec, bylo to super“, zhodnotila akci jedna z nejmenších účastnit Junior univerzity. K dobré pohodě přispěly výlety na Biofarmu Juré, do ZOO Lešná, do zahrad a bludiště v Kroměříži nebo na hrad Lukov.

Zajímavou přednášku si pro děti připravila Ing. Michaela Heraltová, zástupkyně Lesů ČR. Od této organizace Junior univerzita dostala dokonce sponzorský dar, díky kterému děti mohly na Biofarmě Juré ochutnat mošt, sušené ovoce, nebo si samy opéct špekáček.

V letošním roce byla velkou novinkou instruktorská sekce. Naši mladí instruktoři se postupně učili postupy, zásady a pravidla, jak připravovat aktivity pro děti. Sami pak připravili se studenty o celé Junior univerzitě video, které je milou vzpomínkou na celý univerzitní juniorský týden.
Jejich videa:

K pohodě dětí přispěla i kvalitní a pestrá strava, kterou zabezpečovaly Koleje a menzy UTB ve Zlíně. Mnoho ovoce, ale především kvalitních jídel dodávalo dětem sílu a vitalitu.

Závěr týdne patřil slavnostní promoci, na které děti dekorovaly za svého Doctora Junior honoris causa pana Ing. Čestmíra Vančuru, prezidenta Zlín Film Festivalu. Pan Vančura je také členem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tradice udělování čestných doktorátů patří k Junior univerzitě od doby, kdy jí byla v roce 2015 udělena ochranná známka. První titul byl tedy právě v roce 2015 udělen herci J. A. Náhlovskému, druhý v roce 2016 rektorovi UTB prof. Sáhovi.

 „O Junior univerzitu je každý rok veliký zájem, ba řekla bych, že se rok od roku zvyšuje. Já si velmi cením práce, úsilí a času studentů i pedagogů Ústavu školní pedagogiky na naší fakultě, kteří do přípravy i realizace dávají nejenom čas a energii, ale také kus srdce.  Je úžasné vidět rozzářené oči malých vysokoškoláků při imatrikulaci nebo na závěrečné promoci. A to, že někteří byli na ´Juniorce´ už popáté, mluví za vše.“ říká děkanka Fakulty humanitních studií Anežka Lengálová. „Letošní ročník byl trochu výjimečný i v tom, že kromě českých dětí jsme mohli přivítat i dvě holčičky ze Švédska, což je krásný doklad toho, jak se naše akce dostává do světa., dodává děkanka.