SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ FHS 2017

Slavnostní promoce absolventů Fakulty humanitních studií se uskuteční v Aule UTB (Mostní 5139) ve dnech 10. - 12. 7. 2017 (rozdělení do promočních skupin stanoví Pokyn děkanky PD_04_2017  a Dodatek č. 1).

Job centrum UTB žádá všechny absolventy o vyplnění dotazníku  a jeho odevzdání při nácviku promoce. 

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, odevzdají dotazník  a převezmou diplom osobně po promocích v úředních hodinách na studijním oddělení FHS.