Rada studijních programů

Směrnice děkanky SD/06/2017 

Zápis ze zasedání dne 8. 2. 2012

Zápis ze zasedání dne 27. 6. 2012

Zápis ze zasedání dne 23. 1. 2013

Zápis ze zasedání dne 15. 5. 2013

Zápis ze zasedání dne 12. 6. 2013

Zápis ze zasedání dne 11. 9. 2013 

Zápis ze zasedání dne 13. 11. 2013 

Zápis ze zasedání dne 22. 1. 2014

Zápis ze zasedání dne 16. 6. 2014  

Zápis ze zasedání dne 27. 8. 2014

Zápis ze zasedání dne 12. 11. 2014

Zápis ze zasedání dne 16. 1. 2015 

Zápis_ze zasedání dne 3. 7. 2015

Zápis_ze zasedání dne 4. 11. 2015

Zápis ze zasedání dne 13. 1. 2016

Zápis ze zasedání dne 30. 8. 2016

Zápis ze zasedání dne 14. 12. 2016  

Zápis ze zasedání dne 6. 9. 2017  

Zápis ze zasedání dne 5. 12. 2017  

Složení Rady studijních programů:  

Proděkan pro pedagogickou činnost:

 • Mgr. Libor Marek, Ph.D. – předseda

Ředitelé ústavů:

 • Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. – ředitel ÚPV
 • Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. – ředitelka ÚZV / garant SP Zdravotně sociální péče / garant SO Zdravotně sociální pracovník
 • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. – ředitelka ÚŠP / garant SO Učitelství pro mateřské školy
 • PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D. – ředitelka ÚMJL

Garanti studijních programů:

 • doc. PhDr. Karel Frank, CSc. – Filologie (bakalářský SP)
 • doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. – Ošetřovatelství (bakalářský SP)
 • prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. – Specializace v pedagogice (bakalářský SP),
  Pedagogika (navazující magisterský SP)
 • prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. – Porodní asistence (bakalářský SP)
 • doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.  Specializace v pedagogice (navazující magisterský SP)
 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. – Učitelství pro základní školy (magisterský SP)

Garanti studijních oborů:

 • doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. – Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Prof. Dr. habil. Ewald Mengel – Anglický jazyk pro manažerskou praxi / English for Business Administration
 • doc. PhDr. Karel Frank, CSc. – Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD. – Sociální pedagogika
 • prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. – Učitelství odborných předmětů pro SŠ
 • doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. – Všeobecná sestra
 • prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. – Porodní asistentka
 • doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. – Pedagogika předškolního věku
 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. – Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Tajemnice rady:

 • Ing. Pavla Lečbychová