Seznam předmětů, které pro malý zájem nebudou v zimním semestru 2017/2018 realizovány

Studenti si mohou nahradit neotevřené předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, bez administrativního poplatku.

Ústav zdravotnických studií nebude realizovat tyto povinně volitelné předměty:

UZV/Z1UPP - Úvod do psaní odb. prací zdr. soc. zaměř

UZV/Z1KUP - Úvod do psaní odborných prací ZSZ

Ústav školní pedagogiky nebude realizovat tyto povinně volitelné předměty:

USP/M7PED - Pediatrie

USP/MK7PE - Pediatrie

USP/M7TPV - Teorie primárního vzdělávání

USP/MK7TP - Teorie primárního vzdělávání

USP/M9PND - Práce s nadanými dětmi v MŠ

Centrum jazykového vzdělávání nebude realizovat tyto povinně volitelné předměty:

CJV/V1KNJ - Německý jazyk 1 

CJV/Z1KNJ - Německý jazyk 1 

CJV/M7ON1 - Odborná komunikace v cizím jazyce pro učitele MŠ 1

CJV/MK7N1 - Odborná komunikace v cizím jazyce pro učitele MŠ 1