Show-off / Zeig dich - Zlínští vysokoškoláci přesvědčili o svých kvalitách

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) totiž proběhl již 7. ročník renomované soutěže „Show-off / Zeig dich“ o nejlepší prezentace v anglickém a německém jazyce, kterou organizuje Centrum jazykového vzdělávání Fakulty humanitních studií každý rok.

V letošním velkém finále byl novinkou výběr témat. Vzdělání má smysl pouze tehdy, je-li teorie propojena s praxí. Proto organizátoři do poroty přizvali kromě akademických pracovníků a studentů UTB i zástupce firem a ti pro studenty zvolili sice náročná, ale atraktivní témata z praxe. Studenti tedy pracovali se zadáním, jako Nejdůležitější dovednosti v dnešním byznysu, Jak vypadá dobrá kariéra či Hodnota a přínos práce v týmu. Soutěžícím to porotci nijak neulehčili a univerzita může být pyšná na to, jakým způsobem se studenti se zadanými tématy vyrovnali.

  • Video z akce / včetně rozhovoru se soutěžícím i porotcem: zde
  • Celá fotogalerie: zde
 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player

Se svými pocity se svěřil jeden z finalistů, student 2. ročníku, Filip Szabó: „Zpočátku jsem cítil obrovskou trému předstoupit před tak renomovanou porotu na akademické půdě a obhajovat své myšlenky, navíc v jiném než rodném jazyce. Vydal jsem ze sebe maximum a jsem docela hrdý, že jsem překonal sám sebe.“ Vzhledem k opravdu vyrovnaným výkonům porota ocenila certifikátem všechny prezentující a následovalo vyhlášení konečných výsledků. Pořadí prvních tří míst dle sekcí:
 
 
ANGLICKÁ SEKCE

  1. místo: Jaroslav Svoboda (Fakulta humanitních studií)
  2. místo: Michal Bém (Fakulta humanitních studií)
  3. místo: Nikol Škorpíková (Fakulta multimediálních komunikací)

NĚMECKÁ SEKCE

  1. místo: Michal Ťavoda (Fakulta managementu a ekonomiky)
  2. místo: Johana Anna Štekerová (Fakulta humanitních studií)
  3. místo: Jakub Smolan (Fakulta logistiky a krizového řízení)

„Jsme rádi, že i letos se zúčastnili soutěže studenti z různých fakult univerzity. Je to pro ně jedinečná příležitost vyzkoušet si vystupování před tak náročným a kritickým publikem. Zkušenosti, které zde nasbírali, mohou zúročit jak při svém současném studiu, tak ve svém budoucím zaměstnání. Jsme mezinárodní univerzita, proto vše probíhalo v cizím jazyce.“, dodala koordinátorka akce Jana Semotamová z Fakulty humanitních studií.

Univerzita si schopných studentů váží, proto výhercům věnovala kromě atraktivních cen také finanční odměnu v podobě stipendia.

Hlavní sponzor ExxonMobil oceněné výherce obdaroval vouchery k nákupu elektroniky a pozval je na den otevřených dveří do své firmy pro možné navázání budoucí spolupráce. Dále byly výhercům předány poukazy v podobě jazykových zkoušek od P.A.R.K. Cambridge a jazykové kurzy od Jazykové školy Zelenka. Někteří účastníci navíc budou mít možnost zvýšit své jazykové a komunikační dovednosti v zahraničí, protože dostali letenky od společnosti Kiwi. Mezi další sponzory pak patřila například Komerční banka či Laser Game Arena.

Pro soutěžící se jedná o jedinečnou možnost získat kontakty u firem jako potencionálních budoucích zaměstnavatelů a vyslechnout si od poroty rady, postřehy a připomínky ke svému vystupování. Nyní už je jen na nich, jak s touto zkušeností naloží.

Filip Szabó má pro studenty, kteří letos váhali, jasný vzkaz: „Jděte do toho! Pro mě to byl jeden z nejúžasnějších zážitků. Don´t worry!“

Tak tedy na shledanou příští rok na univerzitním 8. ročníku Show-off / Zeig dich.