Show-off / Zeig dich - Zlínští vysokoškoláci přesvědčili o svých kvalitách

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) totiž proběhl již 7. ročník renomované soutěže „Show-off / Zeig dich“ o nejlepší prezentace v anglickém a německém jazyce, kterou organizuje Centrum jazykového vzdělávání Fakulty humanitních studií každý rok.

V letošním velkém finále byl novinkou výběr témat. Vzdělání má smysl pouze tehdy, je-li teorie propojena s praxí. Proto organizátoři do poroty přizvali kromě akademických pracovníků a studentů UTB i zástupce firem a ti pro studenty zvolili sice náročná, ale atraktivní témata z praxe. Studenti tedy pracovali se zadáním, jako Nejdůležitější dovednosti v dnešním byznysu, Jak vypadá dobrá kariéra či Hodnota a přínos práce v týmu. Soutěžícím to porotci nijak neulehčili a univerzita může být pyšná na to, jakým způsobem se studenti se zadanými tématy vyrovnali.

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player

Celá fotogalerie zde.

Se svými pocity se svěřil jeden z finalistů, student 2. ročníku, Filip Szabó: „Zpočátku jsem cítil obrovskou trému předstoupit před tak renomovanou porotu na akademické půdě a obhajovat své myšlenky, navíc v jiném než rodném jazyce. Vydal jsem ze sebe maximum a jsem docela hrdý, že jsem překonal sám sebe.“ Vzhledem k opravdu vyrovnaným výkonům porota ocenila certifikátem všechny prezentující a následovalo vyhlášení konečných výsledků. Pořadí prvních tří míst dle sekcí:
 
 
ANGLICKÁ SEKCE

  1. místo: Jaroslav Svoboda (Fakulta humanitních studií)
  2. místo: Michal Bém (Fakulta humanitních studií)
  3. místo: Nikol Škorpíková (Fakulta multimediálních komunikací)

NĚMECKÁ SEKCE

  1. místo: Michal Ťavoda (Fakulta managementu a ekonomiky)
  2. místo: Johana Anna Štekerová (Fakulta humanitních studií)
  3. místo: Jakub Smolan (Fakulta logistiky a krizového řízení)

„Jsme rádi, že i letos se zúčastnili soutěže studenti z různých fakult univerzity. Je to pro ně jedinečná příležitost vyzkoušet si vystupování před tak náročným a kritickým publikem. Zkušenosti, které zde nasbírali, mohou zúročit jak při svém současném studiu, tak ve svém budoucím zaměstnání. Jsme mezinárodní univerzita, proto vše probíhalo v cizím jazyce.“, dodala koordinátorka akce Jana Semotamová z Fakulty humanitních studií.

Univerzita si schopných studentů váží, proto výhercům věnovala kromě atraktivních cen také finanční odměnu v podobě stipendia.

Hlavní sponzor ExxonMobil oceněné výherce obdaroval vouchery k nákupu elektroniky a pozval je na den otevřených dveří do své firmy pro možné navázání budoucí spolupráce. Dále byly výhercům předány poukazy v podobě jazykových zkoušek od P.A.R.K. Cambridge a jazykové kurzy od Jazykové školy Zelenka. Někteří účastníci navíc budou mít možnost zvýšit své jazykové a komunikační dovednosti v zahraničí, protože dostali letenky od společnosti Kiwi.

Pro soutěžící se jedná o jedinečnou možnost získat kontakty u firem jako potencionálních budoucích zaměstnavatelů a vyslechnout si od poroty rady, postřehy a připomínky ke svému vystupování. Nyní už je jen na nich, jak s touto zkušeností naloží.

Filip Szabó má pro studenty, kteří letos váhali, jasný vzkaz: „Jděte do toho! Pro mě to byl jeden z nejúžasnějších zážitků. Don´t worry!“

Tak tedy na shledanou příští rok na univerzitním 8. ročníku Show-off / Zeig dich.