Slavnostní imatrikulace

Podrobné informace k imatrikulaci 1. ročníků prezenční formy studia magisterského a bakalářských oborů obsahuje pokyn děkanky PD_06_2017.