Slavnostní imatrikulace

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků prezenční formy studia magisterského a bakalářských oborů proběhne ve středu 20. 9. 2017 v Aule UTB na Mostní ulici.

Podrobné informace k imatrikulaci obsahuje pokyn děkanky PD_06_2017. 

Potvrzení o instruktáži pro studenty programu Filologie .

Potvrzení o instruktáži pro studenty programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro základní školy