Slavnostní promoce FHS 2017

V letošním roce na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně promovalo celkem 518 absolventů, a to 366 bakalářů a 152 magistrů. Poprvé promovaly (ano, samé ženy) bakalářky kombinované formy studia, oboru Zdravotně sociální pracovník a magistry prezenční formy studia, oboru Pedagogika předškolního věku. Při slavnostních ceremoniálech byly 15 absolventům za vynikající prospěch rozdány červené diplomy a oceněny byly také nejlepší bakalářské a diplomové práce.

VŠEM ABSOLVENTŮM FHS ROKU 2017 GRATULUJEME!

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player

Fotogalerie se zobrazí po kliknutí zde

Udělené ceny 2017

Cena děkanky

  • Bc. Beáta Deutscherová (Bc. prezenční forma oboru Pedagogika předškolního věku) za zpracování bakalářské práce „Profesní dráhy učitelů mateřských a základních škol“

 

Cena rektora

  • Mgr. Ludmila Fotterová (nMgr. kombinovaná forma oboru Sociální pedagogika) za vynikající studijní výsledky během celého studia a diplomovou práci „Profesní sebepojetí a pracovní spokojenost pracovníků call centra České správy sociálního zabezpečení

 

Cena primátora města Zlína

  • Mgr. Magdalena Hanáková (nMgr. kombinovaná forma oboru Sociální pedagogika) za diplomovou práci „Klima školy a postoj žáků ZŠ k sociokulturní diverzitě“

 

Cena MUDr. Vlasty Rybkové

  • Bc. Adriana Benešová (Bc. obor Všeobecná sestra, prezenční forma) za vynikající studijní výsledky a bakalářskou práci na téma „Lidská důstojnost a umírání

 

Cena Job centra UTB a společnosti Komerční banka, a.s.

  • Bc. Michaela Krikelová (Bc. obor Německý jazyk pro manažerskou praxi) za bakalářskou práci „Analyse der Marketingführung der Gesellschaft Wanzl spol. s r.o. / Analýza strategie marketingu společnosti Wanzl spol. s r.o.