Směrnice k přijímacímu řízení 2018/2019

 Image

Plná moc k zápisu v zastoupení do 1. ročníku zde.

Žádost o ISIC kartu zde.

Podání e-přihlášek www.eprihlaska.utb.cz:

Akademický rok 2018/2019

VEŘEJNĚ VYHLÁŠENÉ II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 (podání e-přihlášek do 13. 8. 2018, závazné termíny a výše poplatků v rámci 2. kola přijímacího řízení) 

  • Bakalářský studijní program Filologie (obor NĚMECKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI, prezenční forma studia)
  • Bakalářský studijní program Zdravotně sociální péče (obor ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, prezenční a kombinovaná forma studia)
  • Bakalářský studijní program Ošetřovatelství (obor VŠEOBECNÁ SESTRA, kombinovaná forma studia)
  • Magisterský studijní program Specializace v pedagogice (obor PEDAGOGIKA PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, prezenční forma studia)

Závazné termíny a výše poplatků v rámci 1. kola přijímacího řízení  

ZPRÁVA o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Archiv - úřední deska (směrnice k přijímacímu řízení)