Sociální pedagogika v praxi

Workshop pro studenty Ústavu pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně. Setkání s odborníky z praxe.

Socialni_pedagogika_v_praxi_2018.jpg