Stipendijní komise

Předseda

  • Mgr. Libor Marek, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost 

Členové

  • Mgr. Dagmar Masár Machová, Ph.D. – ředitelka Ústavu moderních jazyků a literatur
  • Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. – ředitel Ústavu pedagogických věd
  • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. – ředitelka Ústavu školní pedagogiky
  • Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. - ředitelka Ústavu zdravotnických věd
  • Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. – ředitelka Centra jazykového vzdělávání
  • Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D. - ředitelka Centra výzkumu FHS
  • Mgr. Lenka Drábková, Ph.D. – předsedkyně Akademického senátu FHS
  • Ing. Adam Cejpek – pověřený tajemník FHS
  • Ing. Pavla Lečbychová – vedoucí studijního oddělení FHS