Strategický projekt UTB ve Zlíně - Prezentace didaktických strategií v rámci výuky

Workshopy vedené lektorkou PhDr. Vladimírou Neužilovou pro všechny akademické pracovníky FHS UTB ve Zlíně.

  • OTEVÍRÁNÍ MYSLI VĚDĚNÍ aneb Prohlubujeme kompetence didaktické a komunikativní
  • VÝUKA VE 21. STOLETÍ aneb Prohlubujeme kompetence metodické a evaluační

Image