Ubytovací stipendium pro 1. stipendijní období akademického roku 2017/2018

Seznam studentů, kterým bylo/nebylo přiznáno ubytovací stipendium pro první stipendijní období ak. roku 2017/2018, je zveřejněn na úřední desce FHS před studijním oddělením. Student si může údaje zkontrolovat na https://stag.utb.cz/portal/ – Moje studium – Moje údaje – Stipendia studenta. Studenti, jimž bylo stipendium přiznáno poprvé, naleznou rozhodnutí o přiznání stipendia ve svém portálu - Moje studium - nahlížení do spisu. Studenti, kterým stipendium přiznáno nebylo, si mohou rozhodnutí vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách. Výplata ubytovacího stipendia ve výši 810 Kč/měsíc se uskuteční po 20. 12. 2017.