Ubytovací stipendium pro 2. stipendijní období akademického roku 2016/2017

Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium pro druhé stipendijní období ak. roku 2016/2017, tj. od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, je zveřejněn na úřední desce FHS před studijním oddělením. Student si může údaje zkontrolovat na https://stag.utb.cz/portal/ – Moje studium – Moje údaje – Stipendia studenta. Rozhodnutí o přiznání stipendia si vyzvednou na studijním oddělení v úředních hodinách pouze ti studenti, jimž bylo stipendium přiznáno poprvé. Výplata ubytovacího stipendia ve výši 780 Kč/měsíc, tj. 4.680 Kč/stipendijní období se uskuteční 14. 7. 2017.