Dr. Nemčoková na mezinárodní konferenci v Tarazu

Ve dnech 18. – 24. října 2017 vystoupila dr. Katarína Nemčoková na pozvání Státního pedagogického institutu v Tarazu (TarSPI) v Kazachstánu na mezinárodní konferenci organizované při příležitosti 50. výročí jeho založení.

Kazachstán je středoasijskou zemí s nesmírným přírodním bohatstvím a úžasnými přívětivými, pohostinnými a klidnými lidmi. Je to ale země kontrastů – skromností obyčejných lidí a okázalostí některých veřejných prostor a událostí.

Na základě oficiální vládní strategie chtějí v zemi dosáhnout do roku 2030 trilingvnosti (kazašsko-rusko-anglické). Kazachstán tak své bohatství intenzivně investuje právě do rozvoje vzdělávání a vysokého školství. Tempo této transformace je nevídané a vytváří celé nové generace anglicky mluvících studentů, kteří v budoucnu mohou na UTB studovat.

 

Nainstalujte si aktuální verzi přehrávače Flash prosím.
Get Adobe Flash player

„Konference, na které jsem vystoupila, ale i další vyžádané přednášky a workshopy, které jsem měla možnost před akademiky Institutu, Ústavu cizích jazyků a jejich studenty přednést, se nesly v duchu reforem, zavádění moderních výukových metod a obsahu současných evropských a světových cizojazyčných studijních programů. Region i celá země jsou vysoce perspektivní a navzdory tomu, že na první pohled se vše jeví málo rozvinuté, je Kazachstán partnerem, od kterého se můžeme ledacos přiučit“, svěřila se po návratu dr. Nemčoková. Ta fakultu reprezentovala i v kazašské televizi, které poskytla rozhovor, který můžete shlédnout zde (v čase 3:15).

UTB má s TarSPI uzavřenou bilaterální smlouvu a první kazašští studenti dokonce již na FHS působí, studují zde předměty v rámci anglické lingvistiky a pedagogiky.