Základem je kreativita, pozitivní přístup, dobrá nálada a smysl pro humor - rozhovor s lektorkou Centra jazykového vzdělávání

Eva Chmelařová se dlouhodobě orientuje na problematiku výuky angličtiny v programu celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku (U3V) na UTB ve Zlíně. Studovala na Ostravské univerzitě, úspěšně absolvovala filozofickou fakultu, učitelství anglického a českého jazyka. V současné době pracuje v Centru jazykového vzdělávání na FHS ve Zlíně.

Co tě přivedlo ke studiu angličtiny, co se ti na angličtině líbí?

K angličtině jsem měla blízko už od dětství, protože moje maminka rovněž tento jazyk učila. Měli jsme hodně známých v USA, kteří k nám jezdili na návštěvy. Vždy mě fascinovalo, že jim rodiče rozumí, smějí se spolu a mohou o čemkoli komunikovat. Chtěla jsem to umět také.

Jaké jsou tvoje profilové předměty a do jakých dalších aktivit se v rámci UTB zapojuješ?

Profesně se zaměřuji na obchodní angličtinu, kterou vyučuji na Fakultě managementu a ekonomiky (FaME) a rovněž na Fakultě aplikované informatiky (FAI). Další cenné zkušenosti získávám každoročně v týdenním kurzu angličtiny pro děti, který probíhá v rámci Junior univerzity na UTB ve Zlíně. Dále vyučuji tři skupiny v seniorském věku, kde výuka právě v těchto dnech po šesti semestrech studia končí a nastává čas bilancování a rekapitulace.

Jaké jsou tedy závěry, jak jsi dopadla v testu sebehodnocení?

Hodnotit by měli spíše ti, kteří seděli v lavicích. Zdá se, že jsem splnila očekávání, protože ve skutečnosti máme s některými účastníky ukončený už sedmý semestr. První pilotní kurz se otevřel před třemi a půl lety s tím, že bude-li zájem, kurz by mohl trvat dva semestry. Přidali se však další zájemci a otevřely se nové kurzy. V současné době běží pro generaci třetího věku na UTB již celkem dvanáct kurzů angličtiny na úrovni úplný začátečník, tzv. falešný začátečník a mírně pokročilý. Skupiny, které letos končí, mohou pokračovat ještě kurzem konverzačním.

Mají účastníci U3V zájem o jazyky?

Myslím, že univerzita rozvíjí a podporuje unikátním způsobem nejen angličtinu, ale také mezigenerační vztahy. O výuku angličtiny je stále velký zájem. Domnívám se, že dnešní senioři jsou velmi aktivní, touží prožít každý den smysluplně a kvalitně. Většina z účastníků má navíc obrovskou motivaci, protože mají čas a chuť cestovat, poznávat nová místa v zahraničí a také navštěvovat svoje děti a vnuky, kteří v zahraničí studují nebo žijí.

U3V_foto.jpg

Mohou se anglicky naučit i lidé, kteří již nejsou ve věku studentů?

Důkazem, že to možné je, jsou letošní absolventi U3V. Na univerzitní půdě získávali šest semestrů vědomosti a seznamovali se s nejnovějšími poznatky z angličtiny a nyní, na konci semestru, si převezmou certifikáty. Nutno podotknout, že tito absolventi již zkušenosti s angličtinou měli, nebyli to úplní začátečníci, nýbrž úroveň mírně pokročilých.

V čem je práce s generací třetího věku odlišná?

Oblast vzdělávání osob v postproduktivním věku není ještě dostatečně zmapována a stojí zato se této problematice věnovat. Odlišnost vidím především v didaktice a metodice výuky jazyka. Výraznou roli při výuce hraje funkce sociální a motivace, rovněž specifické potřeby jazykového vzdělávání.

Co tě v tvé práci pohání a motivuje vpřed?

Mám ráda výzvy a výuka generace třetího věku je jednou z nich. Vždy hledám možnosti, jak zdánlivě nudné téma oživit a obohatit. Snažím se sledovat aktuální dění a zapojit celou skupinu do diskuze. Pro inspiraci často využívám internet, youtube nebo facebook. Myslím, že základem je kreativita, pozitivní přístup, dobrá nálada a smysl pro humor. Pokud tímto učitel disponuje, má skoro vyhráno.

Většina učitelů učí tradičním způsobem a využívá při výuce tištěné materiály. Jaké metody a formy práce se osvědčily v kurzech pro U3V?

Musím přiznat, že ne vždy to má generace třetího věku se mnou jednoduché. Pravidelně zadávám domácí úkoly a posílám mailem odkazy na různá on-line cvičení. Pokud někdo chybí, protože je právě někde na cestách, pošle fotografii s krátkým pozdravem, jak jinak, než v angličtině. Za tu dobu mám už slušnou sbírku pozdravů, obrázků i suvenýrů ze zajímavých destinací. Pro výuku v U3V využívám učebnici English File a k procvičení doma poslouží CD-ROM, který je součástí knihy. Aktuální tištěné materiály z různých zdrojů považuji za stejně důležitou součást výuky. Pro větší komfort se snažím tisk zvětšovat. Jak už jsem ale zmínila, často pracuji s videem, abych přiblížila výslovnost, zajímavosti z anglicky mluvících zemí, svátky a významné dny, politické dění a volby nebo jiné kuriozity. Na konci každého zimního semestru si zpříjemníme výuku posezením s vánočním punčem, koledami, křížovkami a zábavnými kvízy. V tomto semestru jsme si zpestřili výuku návštěvou Filmového uzlu.

Co je Filmový uzel?

Film má ve Zlíně svoji dlouholetou tradici. Filmový uzel Zlín vznikl v místech, kde tvořila Hermína Týrlová a Karel Zeman, v areálu zlínských filmových ateliérů. S účastníky U3V jsme navštívili expozici, která přibližuje atmosféru filmu a fantazie, nabízí interaktivní výstavy a tvůrčí dílny pro veřejnost. Pod vedením profesionálů si studenti navrhli a vytvořili vlastní krátký animovaný příběh a zároveň si rozšířili slovní zásobu na téma film a animace.

Co tě dokáže inspirovat?

Inspirací jsou pro mě samotní studenti U3V.  Jejich životní zkušenosti, zážitky a příběhy mě neskutečně obohatily. Já se na druhou stranu snažím předávat jim znalosti angličtiny a cenné informace z kulturních a jazykových reálií anglicky mluvících zemí. Vzdělávání dává životu smysl a jazyk obohacuje myšlení. 

Jaké jsou tvé profesní plány do budoucna?

Zajímají mě specifika vzdělávání seniorů ve výuce angličtiny v kontextu U3V. Chtěla bych tuto problematiku blíže prozkoumat a systematizovat poznatky především prostřednictvím stáží vzdělávacího programu Erasmus+

Děkuji za rozhovor a přeji ti hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.

I já děkuji!

foto_eva_chmelarova.jpg

Mgr. Eva Chmelařová, lektorka angličtiny CJV FHS

Rozhovor Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. z Centra jazykového vzdělávání FHS