O ústavu

Adresa:
Ústav zdravotnických věd
Fakulta humanitních studií UTB
Štefánikova 5670
760 01 Zlín
tel.: +420 57 603 8159; +420 733 690 507
e-mail: dorkova@utb_cz

Hlavní činností Ústavu zdravotnických věd (dříve Ústavu zdravotnických studií (2004-2009) a Institutu zdravotnických studií (2009-2013)) je vzdělávání studentů v bakalářských studijních programech zaměřených na ošetřovatelství, porodní asistenci a zdravotně sociální péči.

Výuka je realizována převážně v budově U10. Zázemí pro praktickou výuku studentů je v budově 9T
(1. pavilon v Krajské nemocnici T. Bati, a.s). Ve vyučovacím procesu je standardně využíváno kvalitní interaktivní digitální techniky, softwarů a programů, moderních trenažérů a simulátorů, s jejichž pomocí se studenti mohou lépe připravit na kontakt s realitou klinické praxe.

Studenti absolvují praxi v různých klinických zařízeních, převážně ve Zlínském kraji. Hlavními smluvními partnery pro výkon praxí studentů jsou Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Nemocnice ATLAS, a. s. a Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, Zlín, čímž je zajištěna praxe pod vedením špičkových odborníků.

Ústav poskytuje výukový servis pro ostatní ústavy fakulty a jiné fakulty UTB. Akademičtí pracovníci přednášejí také posluchačům Univerzity třetího věku na UTB.

V oblasti tvůrčí činnosti se akademičtí pracovníci podílejí na řešení významných tuzemských  i mezinárodních projektů.

ÚZV organizuje vědecká sympózia, kongresy, konference, workshopy a semináře určené pro zástupce institucí vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání, i pro zástupce nelékařských povolání z klinické praxe. Ústav průběžně zajišťuje i akce celoživotního vzdělávání. 

ÚZV podporuje aktivity studentů a vede je k prosociálnosti. Studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit, např. herní aktivizace, aktivizace seniorů i pravidelných fakultních dobrovolnických akcí, např. Darujte krev s FHS.

Fakulta humanitních studií je členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice (http://www.avvnzp.cz/) a řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (http://www.asvsp.org/).